www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Top Pharma Instituut: goede investering langs verkeerde weg

24-03-2006 • De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de oprichting van het Top Instituut Pharma. Het onderzoeksinstituut zal zich specifiek richten op de efficiënte ontwikkeling van geneesmiddelen tegen ziektes met een hoge maatschappelijke relevantie. Agnes Kant is blij dat er geld aan dit onderzoek wordt besteed, maar vindt de opzet van het instituut verkeerd omdat onderzoekers te afhankelijk worden van de farmaceutische industrie. De SP wil daarom een debat met de minister over het Instituut.

Met de uitkomsten van het onderzoek zullen bedrijven geprikkeld worden om nieuwe medicijnen te ontwikkelen, stelt de regering. Het Top Instituut Pharma kan ook buitenlandse bedrijven stimuleren vaker hooggekwalificeerd onderzoek te laten uitvoeren bij Nederlandse universiteiten. Het instituut wil zo een internationaal leidende positie opbouwen. Het kabinet heeft 130 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een periode van vier jaar. Industrie, universiteiten en universitaire ziekenhuizen zullen samen ook 130 miljoen euro in het instituut investeren.

Agnes KantAgnes Kant is blij dat het kabinet meer aandacht gaat geven aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, maar heeft kritiek op de voorgesteld opzet. “Door het achterblijven van overheidsfinanciering en de groeiende rol die de politiek toebedeelt aan de farmaceutische industrie worden onderzoekers steeds afhankelijker van externe opdrachten. Gelijkertijd zien we dat de overheid de vermenging van privaat en publiek geldt stimuleert. Zo ook bij het nieuw Top Pharma Instuut. In plaats van tegenwicht te bieden aan commercieel onderzoek, wordt het medisch-wetenschappelijk onderzoek verder in de fuik van de farmaceutische industrie gedreven. Daardoor gaat het meeste geld naar commercieel interessante middelen, voor veel voorkomende ziekten en voor mensen in rijke landen. Commercieel minder interessante geneesmiddelen als middelen voor zeldzame ziekten worden slechts moeizaam ontwikkeld en ook de Derde Wereld wordt verwaarloosd. De farmaceutische industrie investeert nauwelijks in medicijnen voor tropische ziekten, daarmee valt weinig te verdienen. Ook naar bijwerkingen van geneesmiddelen wordt amper onafhankelijk onderzoek gedaan. Een deel van dit geld kan daarom beter in een fonds voor dat onderzoek worden gestort.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top