www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Verbied commerciële artsenbezoekers

28-10-2004 • SP-Kamerlid Agnes Kant wil dat de minister snel komt met een verbod op commerciële artsenbezoekers. Zij voelt zich hierbij gesteund door het onderzoek van het Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik DGV waaruit opnieuw blijkt dat artsenbezoekers cadeautjes blijven strooien. "Ze blijven sinterklazen terwijl het werk dat ze zouden moeten doen - het geven van goede en volledige informatie over bijwerkingen en contra-indicatie - in veel gevallen achterwege blijft", aldus Kant.

Agnes KantKant: "Het merendeel van de artsen die artsenbezoekers ontvangen meent dat de onafhankelijkheid niet in het geding komt. Uit internationale onderzoeken blijkt dat dat wel degelijk het geval is. Ik pleit er dan ook al lang voor alleen onafhankelijke artsenbezoekers toe te laten. Daarnaast kunnen artsen veel goede en onafhankelijke informatie halen uit bladen als het geneesmiddelenbulletin."

Naast artsenbezoekers zet de farmaceutische industrie zich nog op veel manieren in om haar producten in de markt te zetten. Met rechtstreekse reclame, sponsoring van congressen en bijscholingen en pseudo-wetenschappelijk onderzoek om geneesmiddelen in de pen van de huisarts te krijgen. Kant is het eens met de DGV dat de vanaf 2002 ingevoerde zelfregulering in het reclametoezicht niet werkt. "In de jaren ervoor werkte een zeer actieve afdeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze had ook een preventieve werking op de agressieve marketing van de farmaceutische industrie. Ik zal er dan ook voor pleiten deze opnieuw in te stellen."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top