www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Bas Maes
Hanne Drost

/zorg :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Zutphen - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij jeugdzorginstelling Intermetzo. Zij begeleiden kinderen en jongeren met meervoudige, complexe problemen.
  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Hoogervorst: ‘Betaling voor doorverwijzing onaanvaardbaar’

13-11-2003 • Minister Hoogervorst stelt dat specialisten niet door de farmaceutische industrie mogen worden betaald voor doorverwijzingen. Desnoods past de minister de wet aan om het in de toekomst te voorkomen. Hoogervorst zegt dit in antwoord op Kamervragen van Agnes Kant van de SP.

Uit een artikel in het blad Psy bleek dat GGZ Groningen Arbeidshulpverlening aan cardiologen zeventig euro betaalt voor iedere patiënt die naar hen wordt doorverwezen. Kant: “Het betalen van specialisten om patiënten door te sturen naar commerciële instellingen, zou uit den boze moeten zijn. Het kan leiden tot onnodige doorverwijzingen, en mede daardoor de zorg duurder maken. Daarnaast is een gevaar dat specialisten niet meer kijken naar wie de beste Arbeidshulpverlening levert, maar naar de best betalende. Bij doorverwijzing mag niet de knip van de specialist, maar enkel het belang van de patiënt voorop staan.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top