www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Leijten: ‘PvdA lijkt zorg volkomen te laten vallen’

10-10-2012 • SP-Kamerlid Renske Leijten heeft met verbijstering gereageerd op de uitgelekte zorgplannen uit de coalitieonderhandelingen tussen VVD en PvdA. Het eigen risico wordt fors verhoogd en gaat ook voor de huisarts gelden, de AWBZ wordt uitgekleed en de zorgverzekeraars krijgen steeds meer invloed op de inrichting van de zorg, waardoor streekziekenhuizen dreigen te verdwijnen. Leijten: ‘De PvdA leende op het gebied van de zorg zeker de helft van ons verkiezingsprogramma. Dat mag, graag zelfs, maar dan kun je onmogelijk hiermee komen. Ik hoop dat ze zich alsnog bedenken en deze plannen in de vuilnisbak doen belanden.’

Renske LeijtenLeijten kreeg de plannen waarover VVD en PvdA momenteel spreken vandaag in handen. ‘En ik liet ze er bijna weer uitvallen, toen ik het las. Mensen gaan meer betalen en de zeggenschap over onze zorg komt steeds meer bij de verzekeraars te liggen. Minder goede zorg voor meer geld dus.’

Naast het onlangs al fors verhoogde eigen risico komt nu een eigen betaling van 10% per behandeling met een maximum van 150 euro. De facto komt dit erop neer dat PvdA en VVD de boete op ziek zijn zouden verhogen tot 500 euro. Daar komt bij dat ook een bezoek aan de huisarts onder het eigen risico zou gaan vallen.

De AWBZ wordt afgebroken. In de toekomst krijgen gemeentes een zak geld om deze zorg zelf in te richten. ‘We hebben in de wet maatschappelijke ondersteuning gezien waar dit toe leidt. Verschraling, slechtere arbeidsvoorwaarden voor mensen die in de zorg werken en grote verschillen in de kwaliteit van zorg per gemeente.’

Ook wordt de invloed van zorgverzekeraars op de zorg fors vergroot. In de geneeskundige zorg ligt straks de keuze voor arts of ziekenhuis niet meer bij de patient, maar bij de verzekeraar. Streekziekenhuizen dreigen gesloten te worden, door de invloed van de verzekeraars op de ziekenhuiszorg.

Leijten: ‘Ik mag hopen dat hier niks van klopt, want deze plannen lijken in niets op de mooie verhalen van Samsom tijdens de verkiezingscampagne. De zorg is te belangrijk om aan de VVD over te laten, maar op basis van de documenten die ik te zien kreeg is dat precies wat nu dreigt te gebeuren. Ik roep de PvdA op wakker te worden en met de vuist op de onderhandelingstafel te slaan, want deze plannen zijn een regelrechte ramp voor de zorg.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top