www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Leijten: Screen thuiswonende ouderen op welzijn en gezondheid

24-10-2012 • SP-Kamerlid Renske Leijten stelt voor om een jaarlijks welzijnsbezoek aan thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder in te voeren. 'We weten dat 200.000 ouderen zeer kwetsbaar zijn. Nu blijkt dat 1 op de 10 thuiswonende ouderen ondervoed is, is het tijd voor actie', stelt Leijten.

Renske LeijtenHet voorstel van Leijten is een aanscherping van de wettelijke taak die gemeenten hebben voor ouderengezondheidszorg en de opsporing van kwetsbaarheden. Leijten wil met de huisbezoeken het welzijn van ouderen beter monitoren. 'Alleen als huisartsen of medewerkers van de GGD de mensen jaarlijks bezoeken, kunnen we daar een goed beeld van krijgen. Mensen zijn meestal niet geneigd om hun problemen bijvoorbeeld via de telefoon te bespreken.'

Gemeenten geven zelf ook aan dat ze moeite hebben om ouderen te bereiken. Het voorstel van Leijten kan dat vergemakkelijken. Met de huisbezoeken kunnen gemeenten een beter inzicht krijgen in het welzijn van hun ouderen en wordt bijvoorbeeld ondervoeding sneller gesignaleerd. De Vrije Universteit deed eerder dit jaar onderzoek naar de ondervoeding van ouderen en kwamen met de schokkende constatering dat 1 op de 10 ouderen die nog thuiswonen ondervoed is. Leijten: 'Ondervoeding is een teken van verminderde welzijnsomstandigheden en het leidt tot aandoeningen en kwetsbaarheid. Laten we nu zorgen dat de wettelijke taak van gemeenten voor de ouderengezondheidszorg goed vorm gaat krijgen.'

Leijten stelt voor om de huisbezoeken de komende drie jaar te laten financieren door de zorgverzekeraars. 'Zij hebben in de afgelopen jaren gigantische financiële buffers opgebouwd. Tijd om dat geld af te romen en in te zetten voor de opbouw van goede ouderengezondheidszorg.' Leijten verwacht dat er 150 miljoen per jaar nodig is en dat dit plan op termijn geld bespaart. 'Bij dementerende ouderen zien we dat casemanagers, die de spil zijn in het netwerk van dementerende, zorgverleners en omgeving, de gezondheidszorg 250 miljoen hebben bespaard door vroegtijdige signalering. Dat kan ook in de reguliere ouderenzorg.'

Donderdag debatteert de Kamer over de ouderenzorg. Dit debat stond oorspronkelijk twee weken geleden gepland maar kon toen geen doorgang vinden door ziekte van minister Schippers.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top