www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Zutphen - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij jeugdzorginstelling Intermetzo. Zij begeleiden kinderen en jongeren met meervoudige, complexe problemen.
  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Leijten wil uitstel scheiden wonen en zorg

10-10-2012 • SP-Kamerlid Renske Leijten maakt zich zorgen over een grote groep mensen die in de problemen komt nu het kabinet minder mensen recht geeft op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis. Leijten: 'Vanaf januari worden mensen met een 'lichte zorgindicatie' afhankelijk van de thuiszorg. Maar die zorg is nu nog ondermaats. Ouderen kunnen niet terecht in een instelling terwijl de thuiszorg niet voldoet, dat is onaanvaardbaar.'

Renske LeijtenDe bezuinigingsmaatregel van het kabinet regelt dat vanaf 2013 meer zorg in de buurt wordt gegeven in plaats van in een zorginstelling. Het gaat hierbij om ouderen die geïndiceerd zijn met een zorgzwaartepakket 1, 2 of 3.

Leijten wil niet dat deze maatregel per 2013 wordt ingevoerd. Er mogen geen verdere stappen worden gezet, voordat fatsoenlijke thuiszorg is geregeld en mensen thuis aanpassingen kunnen krijgen in verband met de zorgbehoefte die zij hebben. Uitstel van deze maatregel zorgt er tegelijk voor dat zorginstellingen meer tijd hebben om zich voor te bereiden en daardoor niet een te groot financieel risico lopen.

Leijten wijst op de dalende kwaliteit van zorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Sinds de invoering van marktwerking in deze sector is de thuiszorg uitgekleed, vallen steeds meer ontslagen en hebben mensen steeds minder uren huishoudelijke verzorging. In het debat dat woensdag wordt gehouden zal Leijten voorstellen om deze maatregel uit te stellen, totdat fatsoenlijke thuiszorg en woningaanpassingen geregeld zijn.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top