www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

WMO-beleid gemeente Emmen in strijd met de wet

05-10-2012 • SP-Kamerlid Renske Leijten is woedend over het veel te lage tarief dat de gemeente Emmen heeft vastgesteld. Hierdoor worden in Emmen per 1 januari 2013 bijna 250 huishoudelijk verzorgenden ontslagen, omdat de thuiszorgorganisaties de zorg niet kunnen uitvoeren voor het nieuwe en lage tarief dat de gemeente Emmen voor de huishoudelijk verzorging heeft vastgesteld.

Renske LeijtenSinds 1 september 2012 is de aangenomen SP initiatiefwet Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht, waarin is opgenomen dat gemeenten reële basistarieven moeten stellen op basis van kwaliteitsnormen. Leijten: ‘Mensen kunnen geen kwaliteit van zorg bieden als de gemeente een te laag tarief hanteert.' De staatssecretaris liet eerder weten dat een verordening bij ongeoorloofde inkomensgrenzen in de Wmo vernietigd wordt. Leijten: ‘Ik ga er vanuit dat de staatssecretaris ook ordeningen bij ongeoorloofde basistarieven vernietigt.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top