www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Leijten: ‘Extra rekening voor AWBZ-zorg is diefstal’

05-10-2012 • SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat het kabinet ingrijpt in de extra betalingen die zorginstellingen in rekening brengen voor zaken die vergoed worden uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt dat zorginstellingen rekeningen uitdelen aan bewoners voor bijvoorbeeld een extra douchebeurt of een wandeling buiten. Leijten: ‘Het in rekening brengen van zaken die vergoed moeten worden vanuit de AWBZ is diefstal en financiële uitbuiting van bewoners die verblijven in een zorginstelling. Het kabinet moet opkomen voor deze bewoners en de extra betalingen stoppen.’

Renske LeijtenDe consumentenbond heeft onderzoek gedaan bij 120 zorginstellingen. Daarvan gaven 66 zorginstellingen informatie los over tarieven die zij hanteren bij kosten als een extra douchebeurt of wandeling. Hieruit blijkt dat de rekeningen fors variëren. Zo betalen bewoners bij de ene zorginstelling 32 euro aan waskosten en bij een andere zorginstelling 120 euro. Eerder zei staatssecretaris Veldhuizen van Zanten nog dat zorginstellingen geen kosten in rekening mogen brengen die vergoed worden vanuit de AWBZ.

Leijten: ‘Driekwart van bewoners in zorginstellingen behoort tot een van de laagste inkomensgroepen, daarbij maken ze al erg veel kosten. Hoewel er voor mensen een zak- en kleedgeldregeling is, hebben bewoners ook te maken met het betalen van de premie, verhoging van het eigen risico, eigen bijdragen, waskosten, kleding, schoeisel en andere levensbehoeften. Als instellingen vervolgens extra bijbetalingen eisen voor zorg die gewoon verzekerd is, dan grenst dat aan financiële uitbuiting en dat moet snel worden aangepakt.’

Eerder deze week nam de Tweede Kamer een voorstel van Leijten en 50Plus aan waarin het kabinet wordt opgeroepen om de problemen rondom de huidige zak- en kleedgeldregeling en de inkomenspositie van ouderen te onderzoeken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top