www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Bas Maes
Hanne Drost
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Leijten: ‘SER-advies ouderenzorg frontale aanval op AWBZ’

23-09-2012 • SP-Kamerlid Renske Leijten ziet het advies van de sociaal economische raad (SER) op het gebied van de ouderenzorg als een bron van tweedeling en bureaucratie. 'Als dit wordt uitgevoerd moeten zorgbehoevende ouderen meer gaan betalen, terwijl mensen in de ouderenzorg nu al weinig overhouden. Driekwart van deze mensen zit op of onder het sociaal minimum. Daarnaast wordt weer een bureaucratisch monster opgetuigd, terwijl de zorg juist al onder zoveel papier gebukt gaat.'

Renske LeijtenVolgens Leijten zijn sommige adviezen uit het rapport bruikbaarder dan anderen. Zo staat ze niet negatief tegenover het scheiden van zorg en andere zaken als wonen. 'We moeten inderdaad op zoek naar manieren om dit uit de AWBZ te halen. Maar dit zo snel invoeren is dom. Veel mensen kunnen door bijvoorbeeld een hoge eigen bijdrage nu helemaal geen huur betalen. De zogenaamde 'zak- en kleedgeld grens' is maar 280 euro per maand. Als je daar naast zorgverzekering, het wassen van je kleren, activiteiten, nieuwe kleding en nog meer zaken ook nog je huis van moet betalen, dan krijg je je zaakjes onmogelijk rond. Als je mensen huur laat betalen, dan moet de eigen bijdrage omlaag. Dat is een enorme vestzak – broekzak discussie. Waarom zouden we mensen die nu zorg hebben daar mee lastig vallen? Beter is het om het scheiden van woonkosten en zorgkosten in te voeren voor nieuwe locaties, waarbij nieuwe bewoners ook een andere wijze van eigen bijdrage wordt gevraagd. Daarnaast wordt in het advies gedaan alsof er nu egen eigen bijdrage wordt gevraagd. Die bestaat wel degelijk in verpleeg- en verzorgingshuizen en kan afhankelijk van het inkomen oplopen tot maar liefst 2000 euro per maand.'

Daarnaast ziet Leijten niks in het door de zorgverzekeraars uit laten voeren van de AWBZ, zoals door de SER wordt voorgesteld. 'We zijn allemaal op zoek naar manieren om de zorgkosten niet te laten exploderen. Wel, van dit idee is door het CPB berekend dat het 500 miljoen extra kost. Daar ziet de SP dus helemaal niks in. We kunnen ons zorggeld wel beter besteden.'

Leijten rekent erop dat een Kamermeerderheid zich zal keren tegen de voorstellen om ouderen nog meer te laten betalen. 'De afgelopen jaren hebben we onder meer met de PvdA opgetrokken op dit gebied. Ook streden we samen tegen de uitholling van de thuiszorg, zoals de VVD dat graag zag. Ik ga er vanuit dat we die goede samenwerking voortzetten en samen zullen strijden tegen dit dure tweedelingsadvies.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top