www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kabinet steunt SP: verplicht familie niet tot zorgtaken

19-09-2012 • Het verplicht inzetten van mantelzorgers mag niet van staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten. Dat meldt zij in antwoorden op Kamervragen van Renske Leijten. Vorige maand werd bekend dat verpleeghuis Vierstroom familieleden wil verplichten om vrijwilligerswerk te doen in het verpleeghuis. Kamerlid Renske Leijten trok meteen aan de bel: ‘Verplicht vrijwilligerswerk bestaat natuurlijk niet. Het mag niet zo zijn dat betaald werk wordt weggedrukt door het verplicht inzetten van familieleden.’ Staatssecretaris Veldhuijzen is het met Leijten eens.

Renske Leijten‘Het is goed om familieleden te betrekken bij de zorg,’ stelt Leijten, ‘maar je mag het mensen niet verplichten. Het is een onwenselijke situatie, die ongelijkheid op kan leveren als mensen geen familie hebben of risico’s op kan leveren als familieleden niet gemotiveerd zijn.’ Leijten wijst er ook op dat reguliere zorg niet onder druk mag komen te staan.

Staatssecretaris Veldhuijzen garandeert Leijten dat huidige personeelsleden hun baan niet verliezen. Tevens erkent zij dat onvrijwillige inzet van mantelzorg tot risico’s zou kunnen leiden. Mede om deze redenen heeft de staatssecretaris de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd om de ontwikkelingen kritisch te volgen. De vragen van Renske Leijten met de antwoorden worden expliciet onder de aandacht gebracht bij de NZa, het zorgkantoor en Vierstroom.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top