www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

‘Plan zorgverzekeraars spoedeisende hulp is onverstandig’

07-09-2012 • SP-Kamerlid Renske Leijten wijst de plannen van zorgverzekeraars om minder ziekenhuizen hulp bij een hartinfarct te laten bieden resoluut af. De zorgverzekeraars willen deze acute zorg concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen en stellen dat dit noodzakelijk is voor de kwaliteit. Leijten: ‘Dat betekent dat er verder gereisd moet worden voordat iemand geholpen kan worden. Dat is niet verantwoord en zeker niet goed voor de kwaliteit. Laat ziekenhuizen met elkaar samenwerken en personeel uitwisselen in plaats van afdelingen te sluiten.‘

Renske LeijtenHet voorstel van de zorgverzekeraars is niet nieuw, maar past binnen de plannen van de VVD voor de zorg. Leijten: ‘Minister Schippers wil uit kostenoverwegingen minder ziekenhuizen in Nederland. Zij laat de zorgverzekeraars het werk doen, waardoor overal in het land de Spoedeisende Eerste Hulp en de acute verloskunde onder druk staan.’

‘De overheid moet zorgen dat in elke regio voldoende ziekenhuiszorg beschikbaar is op korte afstand. De inrichting van de ziekenhuiszorg in ons land mag niet bepaald worden door de financiële belangen van zorgverzekeraars en het korte-termijndenken van de VVD’, aldus Leijten.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top