www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Bas Maes
Hanne Drost

/zorg :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Zutphen - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij jeugdzorginstelling Intermetzo. Zij begeleiden kinderen en jongeren met meervoudige, complexe problemen.
  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Leijten wil onderzoek rekenkamer naar besteding geld ouderenzorg

31-08-2012 • SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat de Algemene Rekenkamer onderzoekt waar het extra geld is gebleven dat het kabinet heeft uitgetrokken voor meer handen aan het bed in de ouderenzorg. Uit een reportage van het programma Zembla blijkt vanavond dat in de grote verpleeghuizen met de meeste problemen, geen verbetering is te zien.

Renske LeijtenBewoners, familie en medewerkers zien dat de zorg nog steeds ver onder de maat is. Leijten: ‘Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken voor de ouderenzorg omdat iedereen wil dat er meer handen aan het bed komen. Maar is dat geld ook werkelijk uitgegeven aan extra personeel zoals de bedoeling was. Het gesteggel over het geld ben ik meer dan zat. Er moet maar een onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de vraag waar dat geld gebleven is, als het kennelijk niet ten goede is gekomen aan de zorg voor ouderen. De Algemene Rekenkamer lijkt mij hiervoor erg geschikt en ik wil graag voor het einde van het jaar duidelijkheid.’

Leijten wil ook dat er een wettelijk maximum komt voor het oppotten van reserves door zorginstellingen. Leijten: ‘Veel zorggeld wordt opgepot in reserves of opgeslokt door bureaucratie en bereikt nooit de werkvloer. Door de vele fusies zijn grote zorgfabrieken ontstaan waar de menselijke maat is verdwenen en de zorg is verschraald. Personeel wordt wegbezuinigd terwijl directeuren met 250.000 euro per jaar en een auto van de zaak rondlopen. Willen we ouderen in verpleeghuizen een fatsoenlijk leven bieden en zorgmedewerkers hun werkplezier teruggeven, dan moeten we de zorgfabrieken ontmantelen en kiezen voor kleinschaligheid en de menselijke maat.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top