www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Leijten: ‘Goede zorg in buurt en wijk niet voor eigen rekening’

23-08-2012 • SP-Kamerlid Renske Leijten heeft geen goed woord over voor de VVD-plannen om mensen hun eigen thuiszorg te laten betalen. ‘Thuiszorg voorkomt dat mensen vroegtijdig naar een verpleeg- of verzorgingstehuis moeten. Daarnaast zijn mensen gelukkiger in hun eigen omgeving en is thuiszorg relatief goedkope zorg. De VVD slaat de plank dus volkomen mis.’

Leijten benadrukt dat thuiszorg niet te duur is, maar juist een sleutelrol vervult in het betaalbaar houden van zorg. ‘Zorg volgens de SP is lokaal georganiseerd. In buurten, wijken en dorpen moeten teams van wijkverpleegkundigen en verzorgenden samen met de huisarts ervoor zorgen dat snelle en goede zorg beschikbaar is. Iemand die zorgt voor zijn partner of kind, weet dan zeker dat als het nodig is er snel iemand kan bijspringen. Op deze wijze kunnen we mensen langer thuis laten wonen. Dat is niet alleen prettiger voor mensen, maar ook noodzakelijk voor de samenleving’.

Leijten stelt een vijfstappenplan voor om mensen langer thuis te laten wonen:

- Formeer teams per buurt, wijk of dorp, gelieerd aan een gezondheidscentrum of huisarts (-enpost) en schakel de concurrentie en vrije markt in de thuiszorg dus uit. Ook de huishoudelijke verzorging behoort tot het team.
- Laat de huisarts met verpleegkundigen beoordelen waar welke zorg nodig is, dan schaffen we het CIZ af. Hierdoor krijgen mensen passendere en snellere zorg
- Mantelzorgers worden actief geholpen bij het zorgen voor hun naasten. Hierdoor kunnen mensen langer thuis wonen zonder dat de mantelzorger eraan onderdoor gaat.
- Woningen worden levensloopbesteding gemaakt, waardoor mensen niet hoeven te verhuizen op hun oude dag en daarmee hun sociale netwerk verliezen.
- Naast een thuiszorgteam dat beschikbaar is, creëren we ook kleinschalige woningen in de buurt zelf waar mensen kunnen gaan wonen wanneer de zorg thuis te zwaar wordt. Iemand die hulpbehoevend oud wordt, blijft dus in zijn vertrouwde buurt wonen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top