www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Bas Maes
Hanne Drost

/zorg :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Zutphen - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij jeugdzorginstelling Intermetzo. Zij begeleiden kinderen en jongeren met meervoudige, complexe problemen.
  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kamer steunt SP: Geen winstoogmerk voor jeugdzorginstellingen

06-07-2012 • Het voorstel van SP-Kamerlid Nine Kooiman dat ervoor zorgt dat jeugdzorginstellingen geen winstoogmerk mogen hanteren is donderdagavond aangenomen. Kooiman: 'Er is een belangrijke stap gezet in het weigeren van marktwerking in de zorg voor kinderen met problemen. Het doel om winst te maken past niet in de jeugdzorg. Het doel is goede zorg en opvang bieden voor kwetsbare kinderen en gezinnen.'

De jeugdzorg zal naar verwachting vanaf 2015 een verantwoordelijkheid zijn van gemeenten. De instellingen die zij zullen financieren mogen dan geen winstoogmerk hebben. 'De overdracht van verantwoordelijkheden naar de gemeenten biedt nieuwe kansen voor een betere jeugdzorg,' stelt Kooiman. 'De goede zaken moeten we behouden, maar sommige zaken moeten we verbeteren of voorkomen. Jeugdzorg leent zich niet voor aanbestedingen en concurrentie. Diverse privatiseringen, zoals bijvoorbeeld in de thuiszorg of het openbaar vervoer, hebben uitgewezen dat taken overlaten aan de markt niet voor verbeteringen of lagere prijzen zorgt. In de jeugdzorg moet het belang van het kind voorop staan.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top