www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Leijten: ‘Gemeenten moeten zich aan de wet houden bij huishoudelijke verzorging’

28-06-2012 • SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dat het toezicht op hoe gemeenten de wet maatschappelijke ondersteuning uitvoeren, snel moet verbeteren. Leijten: ‘In de wet staat duidelijk wat de gemeenten moeten doen. Een van hun taken is dat ze huishoudelijke verzorging voor hun inwoners moeten organiseren. Ik verwacht van staatssecretaris Veldhuijzen dat ze ingrijpt bij gemeenten die dit niet doen.'

De staatssecretaris erkende donderdag in debat dat er gemeenten zijn die zich niet houden aan de wet. Bij gemeenten die bijvoorbeeld een grens stellen aan het inkomen om in aanmerking te komen voor huishoudelijke verzorging, heeft de staatssecretaris aan de bel getrokken. Leijten: ‘Terecht, maar dat moet ze ook doen bij gemeenten die huishoudelijke verzorging enkel nog door schoonmaakbedrijven willen laten uitvoeren. Of bij gemeenten die evident te weinig per uur betalen waardoor de inzet van huishoudelijk verzorgenden niet goed geregeld is.'

Op verzoek van Leijten stuurt Veldhuijzen ook een overzicht van alle juridische procedures die mensen tegen gemeenten hebben aangespannen om hun recht op zorg of andere WMO-taken af te dwingen. Leijten: ‘Dat overzicht gaat er komen en dan kunnen we direct zien welke juridische grenzen gemeenten hebben. Velen rekken hun plicht om mensen met een beperking te helpen erg op, dat leidt tot schrijnende situaties. Het was beter geweest dit wettelijk goed te regelen, maar jurisprudentie kan ook verder helpen.’

In het debat heeft de staatssecretaris aangegeven dat zij de aangenomen thuiszorgwetten van de SP loyaal zal uitvoeren. Gemeenten zullen worden geïnformeerd over het basistarief en over de aanbestedingsregels.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top