www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Zutphen - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij jeugdzorginstelling Intermetzo. Zij begeleiden kinderen en jongeren met meervoudige, complexe problemen.
  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Gerven: ‘Stop onmiddelijk vrije prijzen in de tandzorg’

28-06-2012 • In het debat met minister Schippers zal SP-Kamerlid Henk van Gerven pleiten voor het onmiddelijk stoppen van het experiment van de vrije prijsvorming in de tandzorg. Van Gerven: ‘Volgens de laatste cijfers zijn de tarieven met 12% gestegen. Daardoor krijgen tandartsen op jaarbasis een kwart miljard euro extra inkomsten over de rug van de patiënten. Dat is onverantwoord en dat geld moet terug naar de patiënten.’

VVD-minister Schippers sloeg alle waarschuwingen in de wind en voerde op 1 januari marktwerking in de tandzorg in, met steun van PVV en CDA. Met alle gevolgen van dien. Inmiddels is er een kamermeerderheid die de SP steunt in haar plannen om direct te stoppen met de marktwerking en weer gereguleerde prijzen in te voeren.

Verder stelt de SP voor om de opleidingscapaciteit voor tandartsen fors uit te breiden zoals ook het landelijke Capaciteitsorgaan heeft geadviseerd. Onder de tandartsen is een enorme vergrijzing. Vanwege de tekorten aan tandartsen laten elk jaar 180 buitenlandse tandartsen zich in Nederland registreren. Van Gerven: ‘Het valt niet te rijmen dat we in een rijk land als Nederland niet zelf onze tandartsen opleiden, daarom moet de opleidingscapaciteit in Nederland met 50% worden uitgebreid.’

Bij huisartsen is inschrijving op naam het uitgangspunt. Van Gerven wil een zelfde systeem bij tandartsen. ‘Voor goede zorg, ook bij tandartsen, is het wenselijk dat arts en patiënt elkaar goed kennen en een langdurige behandelrelatie opbouwen. Daar passen marktwerking en het regelmatig wisselen van tandarts niet bij.’ Een onaanvaardbaar probleem is ook de mogelijke bijbetalingen voor kinderen die via het basispakket verzekerd zijn voor de tandarts. De vrije prijzen moeten worden vervangen door een abonnementsysteem met een gereguleerd tarief voor kinderen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top