www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kamer steunt SP: gehandicaptenvervoer verbeteren via inspraak belanghebbenden

12-06-2012 • De staatssecretaris moet voor de nieuwe plannen voor het bovenregionale gehandicaptenvervoer, Valys genaamd, garanderen dat belanghebbenden kunnen meebeslissen over de inhoud van een nieuw te sluiten contract. Voor dit
voorstel kreeg Renske Leijten steun van de Tweede Kamer.

Renske LeijtenLeijten: ‘In de afgelopen jaren hebben we vele problemen gezien. Mensen wachtten soms tevergeefs op vervoer of moesten lang omreizen voor ze op hun bestemming waren. Chauffeurs werden niet of slecht opgeleid. Bij misstanden kregen we telkens te horen dat pas bij een nieuw vervoerscontract de problemen konden worden opgelost. De overheid moet nu een nieuw contract maken, dus nu is de tijd om alle belanghebbenden, gebruikers en vervoerders, mee te laten beslissen over de voorwaarden in het contract’.

De Kamer steunde Leijten ook in haar eis dat de Kamer eerst het contract moet zien, voordat de staatssecretaris afspraken mag maken. Leijten: ‘Dit is om te voorkomen dat we wederom met een contract zitten dat niet op orde
is. Al ga ik er natuurlijk vanuit dat het contract na inspraak van de belanghebbenden in orde zal zijn’.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top