www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Leijten: geen camera's in spoedeisende zorg

06-06-2012 • Er moet een algemeen verbod komen op het plaatsen van tv-camera's op ziekenhuisafdelingen voor acute zorg. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Renske Leijten donderdag in het debat over de plaatsing van camera's in het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Renske LeijtenLeijten: 'Het zonder toestemming filmen van patiënten heeft terecht tot veel woede geleid. Het filmen in zorgsituaties mag nooit zonder uitdrukkelijke en weloverwogen toestemming van de betrokkenen gebeuren. Als er acute zorg nodig is kan die toestemming niet worden gevraagd en gegeven. Daar moeten camera’s dus worden verboden.'

Voor de ziekenhuisbestuurders die verantwoordelijk zijn voor de privacyschending van patiënten van het VUMC heeft Leijten geen goed woord over. 'Bestuurders die het contact met de werkelijkheid zó zijn kwijtgeraakt dat ze hun patiënten misbruiken voor sensatie-tv moeten wegwezen. Uiteraard zonder vertrekbonus.'

Leijten verwacht dat het ziekenhuis de eerder overeengekomen 188.000 euro niet gaat betalen aan het tv-bedrijf Eyeworks. 'Er mag na deze beschamende affaire geen cent zorggeld meer worden verkwist. Daarnaast heeft het College Bescherming Persoonsgegevens geoordeeld dat de camera's illegaal waren. Het contract tussen het ziekenhuis en Eyeworks lijkt mij daarmee ongeldig. Komt het VUMC er toch niet onderuit, dan moeten de verantwoordelijke bestuurders het uit eigen zak betalen. Ook een onderzoek naar de werkwijze van Eyeworks is hier op zijn plaats', aldus Leijten.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top