www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kooiman: ‘Minister moet voortbestaan verloskunde Sionsberg garanderen’

09-05-2012 • SP-Kamerlid Nine Kooiman wil dat het kabinet zich inzet om de afdeling spoedeisende verloskunde in het ziekenhuis in Dokkum te behouden. Het ziekenhuisbestuur en de Friesland Zorgverzekeraar hebben afgesproken de afdeling verloskunde te sluiten. Volgens Kooiman is sluiting een gevaarlijke ontwikkeling voor vrouwen die in geval van nood afhankelijk zijn verloskundige zorg.

Nine KooimanKooiman: ‘Dit is het zoveelste voorbeeld van een ziekenhuis dat de verloskundige zorg schrapt. Te gek voor woorden, juist nu uit onderzoek blijkt dat concentratie van verloskundige zorg leidt tot hogere babysterfte. Ook de minister heeft gezegd dat verdere afbraak van verloskunde ongewenst is. Het is nu aan het kabinet om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.’

Er is al lange tijd onrust rond het ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. De lokale inwoners - verenigd in het actiecomité Red De Sionsberg - vrezen voor het voortbestaan van hun ziekenhuis. Kooiman: ‘Daarin hebben zij groot gelijk. Als vitale voorzieningen zoals de spoedeisende verloskunde worden geschrapt, zal dat het einde van dit streekziekenhuis betekenen. De minister heeft erkend dat zorg dichtbij huis beschikbaar moet zijn. Dan wordt het nu tijd om deze bestuurders en de zorgverzekeraar terug te fluiten.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top