www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

‘VN-verdrag rechten gehandicapten voor einde van het jaar ratificeren’

09-11-2011 • SP-Kamerlid Renske Leijten eist dat de regering voor het einde van het jaar het ‘VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ ratificeert. Het verdrag draagt de ondertekenaars op om mensen met een beperking dezelfde rechten te geven als mensen zonder handicap en te zorgen dat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. ‘Ratificeren’ betekent dat wetten en regels worden gewijzigd zodat deze in overeenstemming zijn met dit verdrag.

Renske LeijtenLeijten zal bij het debat over de zorgbegroting de regering verzoeken het verdrag voor het einde van het jaar in te voeren. ‘Ik reken op steun uit de Kamer. Alle partijen hebben dit in hun verkiezingsprogramma’s staan. De Nederlandse regering heeft al in 2007 het verdrag ondertekend, maar dit kabinet blijft maar treuzelen met de invoering omdat men eerst wil weten wat het kost. Ik vind het beschamend dat de vraag of we mensen met een handicap gelijke rechten geven, om financiële redenen uitgesteld wordt. Niet de beperking van mensen sluit hen uit, maar de samenleving.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top