www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Bas Maes
Hanne Drost

/zorg :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Zutphen - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij jeugdzorginstelling Intermetzo. Zij begeleiden kinderen en jongeren met meervoudige, complexe problemen.
  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Vroeg of laat: De wijkverpleegkundige

06-10-2011 • Het is november 2007. De begroting van Volksgezondheid wordt behandeld in de Tweede Kamer. ‘Wij willen goede zorg naar de mensen in de buurt brengen. De SP stelt voor dat de verantwoordelijkheid voor hulp en thuiszorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in handen komt van buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen,’ aldus voormalig zorgwoordvoerder Agnes Kant.

Bij herhaling worden de nadelige gevolgen van de schaalvergroting en de ontmenselijking van de zorg door haar aan de orde gesteld.

Als kersverse fractievoorzitter presenteerde ze in september 2008 het SP-plan ‘De buurt, de schaal van de toekomst’, een plan met alternatieven.

Het plan werd door haar overhandigd aan voormalig premier Balkenende. Ook in dit allesomvattende plan voor de buurten aandacht voor de wijkverpleegkundigen: ‘De verantwoordelijkheid voor hulp en zorg thuis voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in handen geven van buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen.’ Helaas werd er toen door kabinet en Kamer niets gedaan met het pleidooi voor inzet van wijkverpleegkundigen.

Oktober 2011
Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vindt het inzetten van wijkverpleegkundigen een heel goed initiatief, zegt haar woordvoerder. Meer zorg in de buurt is ook een van de topprioriteiten van de minister. Zij huldigt als uitgangspunt: dichtbij wat kan en verder weg waar nodig.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top