www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Vroeg of laat: De wijkverpleegkundige

06-10-2011 • Het is november 2007. De begroting van Volksgezondheid wordt behandeld in de Tweede Kamer. ‘Wij willen goede zorg naar de mensen in de buurt brengen. De SP stelt voor dat de verantwoordelijkheid voor hulp en thuiszorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in handen komt van buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen,’ aldus voormalig zorgwoordvoerder Agnes Kant.

Bij herhaling worden de nadelige gevolgen van de schaalvergroting en de ontmenselijking van de zorg door haar aan de orde gesteld.

Als kersverse fractievoorzitter presenteerde ze in september 2008 het SP-plan ‘De buurt, de schaal van de toekomst’, een plan met alternatieven.

Het plan werd door haar overhandigd aan voormalig premier Balkenende. Ook in dit allesomvattende plan voor de buurten aandacht voor de wijkverpleegkundigen: ‘De verantwoordelijkheid voor hulp en zorg thuis voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in handen geven van buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen.’ Helaas werd er toen door kabinet en Kamer niets gedaan met het pleidooi voor inzet van wijkverpleegkundigen.

Oktober 2011
Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vindt het inzetten van wijkverpleegkundigen een heel goed initiatief, zegt haar woordvoerder. Meer zorg in de buurt is ook een van de topprioriteiten van de minister. Zij huldigt als uitgangspunt: dichtbij wat kan en verder weg waar nodig.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top