www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg

/zorg :: Nieuws

Roemer: Help West-Afrika met bestrijding ebola-uitbraak

09-08-2014 De Nederlandse regering moet snel hulp bieden aan de landen die geconfronteerd zijn met de ebola-uitbraak, dat stelt SP-voorman Emile Roemer vandaag: 'Gisteren deed de Wereldgezondheidsorganisatie een indrukwekkende oproep tot internationale solidariteit met de landen die noch middelen noch kennis hebben om de ebola-uitbraak te beteugelen en bestrijden. Ik vind dat Nederland daar gehoor aan moet geven.'

> Lees verder…

Leijten: voor ieder kind een zwemdiploma

07-08-2014 Zorg ervoor dat ieder kind de basisschool verlaat met een zwemdiploma op zak. Deze oproep doet SP-Kamerlid Renske Leijten aan de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Bussemaker (Onderwijs).

> Lees verder…

Leijten toont aan: langdurige zorg is betaalbaar en kan eerlijker

05-08-2014 SP-Kamerlid Renske Leijten presenteert vandaag de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) voor een alternatieve manier om premie voor de langdurige zorg (AWBZ) te heffen. De doorrekening laat zien dat AWBZ-premies al jaren niet volledig terecht komen bij de zorg en dat de zorgpremies een stuk eerlijker kunnen door de premie over alle schijven van de belasting te heffen. Nu gebeurt dat alleen over de eerste twee schijven van de belasting.

> Lees verder…

Regering haalt WMO binnen in Senaat met één stem verschil

09-07-2014 37 - 36. Met die uiterst krappe uitslag heeft de regering de aangepaste Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de Eerste Kamer geloodst. SP-senator Tineke Slagter is diep teleurgesteld: 'Deze wet is onvoldragen, onzorgvuldig, voortijdig en wordt doorgedrukt onder onverantwoorde bezuinigingsdruk. De SP zegt: niet zo, niet zo snel, niet zo onzorgvuldig en niet onder zo'n financiële druk. Treurig dat de hele PvdA desalniettemin voorstemt!'

> Lees verder…

Van Gerven: Eigen risico is levensgevaarlijk

02-07-2014 Zowel de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) als de SP ontvangen massaal reacties van mensen die medisch noodzakelijke zorg mijden om financiële redenen. 'Op ons meldpunt ontving de SP binnen een week ruim 2.000 voorbeelden van mensen die gestopt zijn met het slikken van hartmedicatie of niet meer naar de dokter durven door geldgebrek,' zegt Tweede Kamerlid Henk van Gerven. 'Wat de SP betreft is daarmee een grens overschreden. Het eigen risico is levensgevaarlijk.'

> Lees verder…

Leijten: Aftreden bestuurders Nederlandse Zorgautoriteit is eerste stap

18-06-2014 SP-Kamerlid Renske Leijten is tevreden met het aftreden van de bestuurders van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De bestuurders namen deze beslissing nadat bekend werd dat zij dure reizen maakten die betaald werden door bedrijven waar zij toezicht op dienen te houden. Leijten: ‘Een toezichthouder moet volstrekt onafhankelijk opereren. Als de bestuurders zich laten fêteren op kosten van bedrijven in de zorg, dan schaadt dat de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de NZa.’

> Lees verder…

Gemeenten niet klaar voor verantwoordelijkheid jeugdzorg

17-06-2014 Veel gemeenten zijn onvoldoende voorbereid op de nieuwe jeugdzorgtaken. Dit blijkt uit een onderzoek van Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, die kijkt of gemeenten er klaar voor zijn om vanaf 2015 de jeugdzorg te organiseren. SP-Kamerlid Tjitske Siderius: 'Sinds de eerste plannen om de gemeenten verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg is er al twijfel of de gemeenten dit aankunnen. Ook nu blijkt weer uit onderzoek dat de zorg voor kinderen na 1 januari 2015 niet gewaarborgd kan worden. Politici mogen nooit risico's nemen over de rug van de meest kwetsbare kinderen. Dus ik heb een simpele oproep: geef de gemeenten meer tijd.'

> Lees verder…

Patiënten en hulpverleners: Behoud vrije artsenkeuze

16-06-2014 Maandag vond in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over het beperken van de vrije artsenkeuze. SP, GroenLinks en CDA organiseerden deze hoorzitting om patiënten, hulpverleners en patiëntenorganisaties aan het woord te laten. SP-Kamerlid Renske Leijten: 'Vandaag hebben veel mensen hun bezorgdheid geuit over het plan van minister Schippers om de vrije artsenkeuze flink te beperken. Ik ben het meest geraakt door een hartenkreet van één van de sprekers: Als dit plan doorgaat, dan snijdt de minister de band tussen patiënt en arts definitief door.'

> Lees verder…

SP, CDA en GroenLinks organiseren alternatieve hoorzitting over vrije artsenkeuze

13-06-2014 Aanstaande maandag vindt in de Tweede Kamer een alternatieve hoorzitting plaats over het voorstel om de vrije artsenkeuze in de zorg (artikel 13 in de zorgverzekeringswet) te beperken. Dit gebeurt op initiatief van SP, CDA en GroenLinks, omdat een officiële hoorzitting door de Kamercommissie geblokkeerd werd door de regeringspartijen PvdA en VVD, gesteund door D66, ChristenUnie en SGP.

> Lees verder…

Leijten: Snel actie voor verbeteren ouderenzorg

12-06-2014 Er moet snel actie worden ondernomen om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Dit stelt SP-Kamerlid Renske Leijten in reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat donderdag verscheen. De inspectie onderzocht 450 zorgaanbieders, die samen zo'n 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen beheren en concludeerde dat de kwaliteit van de zorg te laag is. Leijten: ‘Jarenlang werd gezegd dat de misstanden in de ouderenzorg slechts incidenten waren. Nu blijkt dat de kwaliteit structureel onder de maat is. De regering moet alles op alles zetten om die kwaliteit snel te verbeteren.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top