www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen

Standpunt :: Woningcorporaties

De meeste woningcorporaties zijn sinds 1994 omgezet in stichtingen, waar de huurders en woningzoekenden niets meer te zeggen hebben. De SP is voorstander van de herinvoering van de verenigingsstructuur bij de woningcorporaties, waarbij de ledenvergadering het hoogste controlerend orgaan is.

Wij zijn voorstander van het maximeren van de omvang van corporaties tot 10.000 woningen. Bij die omvang kan de organisatie overzichtelijk blijven en is de afstand tot de huurders beperkt.

Huishoudens met een inkomen tot anderhalf keer modaal kunnen in gebieden met een overspannen woningmarkt moeite hebben om op eigen kracht een huis te vinden. Daarom moeten woningcorporaties ook deze doelgroep bedienen. Een brede doelgroep voor de woningcorporaties heeft als bijkomend voordeel dat huurcomplexen een gemengde opbouw hebben, wat goed is voor de sociale samenhang.

Wij zijn er voorstander van dat het inkomen van directeuren van corporaties weer via de corporatie-CAO wordt geregeld. Salarissen en bijkomende vergoedingen dienen te passen bij de sociale taak van een woningcorporatie, dus zeker niet hoger te zijn dan het inkomen van de minister-president.

Overzicht alle standpunten wonen

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top