www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen

/wonen :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Lagere huur bij lager inkomen

Wanneer iemand in inkomen daalt kan hij een huurverlaging aanvragen. Minister Blok heeft dit aan SP-Kamerlid Paulus Jansen toegezegd in het debat over de inkomensafhankelijke huur. Jansen: 'De jaarlijkse huurverhogingen tot 6% per jaar zijn een ramp. Maar met dit voorstel is deels het onrecht verholpen dat je huur wel meestijgt met je inkomen, maar niet meedaalt.'


Mega-energiebesparing door isolatievoorstel Paulus Jansen

Een voorstel van SP-Kamerlid Paulus Jansen om in één klap enorm te besparen op gas heeft een meerderheid gehaald in de Tweede Kamer. Met het aanscherpen van de isolatienormen bij nieuwbouw van woningen kan volgens Jansen meer energie bespaard worden dan ‘alle Greendeals van het bedrijfsleven bij elkaar.' Het voorstel van Jansen regelt dat in het bouwbesluit de minimale rc-waarde – de waarde waarmee het warmte-isolerend vermogen van het materiaal wordt bepaald – wordt verhoogd naar 5. Volgens Jansen is dat de beste manier om met grote stappen veel huizen te isoleren.


Steun voor plan woningaankoop corporaties

De Tweede Kamer steunt het verzoek van SP-Kamerlid Sadet Karabulut om te onderzoeken of woningcorporaties bewogen kunnen worden om huizen aan te kopen van huizenbezitters die in betalingsproblemen zijn gekomen.


Grotere invloed huurders op toezicht woningcorporaties

Mede op initiatief van de SP moet minister Van der Laan ervoor zorgen dat er meer huurders in de Raden van Commissarissen van woningcorporaties zitten. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van de corporatie.

Op dit moment zijn maximaal twee leden van de Raad van Commissarissen benoemd door de huurders. Dat aantal moet nu omhoog. Wat de SP betreft hebben de huurders een meerderheid in de Raad van Commissarissen.


Huurtoeslag voor servicekosten verhoogd

Minister van der Laan heeft het voorstel van de SP overgenomen om de huurtoeslag die huurders over servicekosten kunnen ontvangen te verhogen. Deze huurtoeslag is sinds de invoering van de euro in 2002 nooit meer geïndexeerd, terwijl de servicekosten die woningcorporaties aan de huurders berekenen sinds die tijd wel omhoog zijn gegaan. Het huidige bedrag wordt daarom verhoogd met de gemiddelde prijsstijging (inflatie) sinds 2002.


Grootschalig onderzoek naar brandonveilige daken

Minister Vogelaar gaat op verzoek van de SP onderzoek doen naar het aantal brandonveilige daken in woningen uit de jaren ‘60 en ‘70. Directe aanleiding zijn de branden in Hoofddorp en Zaanstad, oktober 2008, waarbij een brand in een woning razendsnel via het dak oversloeg naar omringende woningen. Het Nederlands Instituut voor Fysieke veiligheid denkt zelfs dat honderdduizenden woningen niet aan de bouweisen voldoen.


Vergunningverplichting voor woningbemiddeling via internet

Na aandringen van de SP gaat Minister Vogelaar samen met KENCES (samenwerkende studentenhuisvesters) bekijken of er een vergunningplicht kan worden ingevoerd voor woningbemiddeling via internet. Aanleiding zijn de woekerhuren en de hoge bemiddelingskosten die worden gevraagd door bemiddelaars.


Onderzoek achterstallig onderhoud huurwoningen

Op verzoek van de SP gaat de minister onderzoek doen naar achterstallig onderhoud bij verkochte huurwoningen. Het komt regelmatig voor dat iemand die met korting een huurhuis van de corporatie koopt het nalatig onderhoud niet kan betalen. Dit staat in schril contract met allerhande stimuleringsmaatregelingen die worden ingezet om mensen maar vooral een huis te laten kopen.


Vertraging koopsubsidie aangepakt

Na vragen van de SP stelt de minister extra geld beschikbaar om de problemen en vertraging op te lossen bij het toekennen van koopsubsidie voor starters op de woningmarkt.


Extra geld voor volkstuinen

Minister Vogelaar komt na jarenlang aandringen van onder andere de SP met extra geld voor het behoud van volkstuinencomplex in stadswijken.


Verbod op open geisers

Er komt een verbod op het gebruik van -gevaarlijke- open geisers en CV-ketels in nieuwbouwwoningen. Voor bestaande woningen komt er een grote campagne om dergelijke toestellen te vervangen. De SP pleitte hiervoor omdat deze toestellen een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren.


Boetes voor huisjesmelkers

De SP en jongerenorganisatie ROOD trekken al jaren aan de bel over de praktijken van huisjesmelkers. In 2008 stelt het kabinet bestuurlijke boetes in voor huisjesmelkers.


Rijksbouwmeester inschakelen tegen verrommeling

De SP kreeg steun van een ruime Kamermeerderheid voor nationale regie op een mooier Nederland. De deskundigheid van de Rijksadviseurs voor landschap, infrastructuur en cultureel erfgoed gaat vanaf nu veel beter benut gaat worden. Door de Rijksadviseurs meer invloed te geven in lokale bouwprojecten wordt verrommeling tegen gegaan. De bedoeling is een onafhankelijke toets door mensen die schoonheid zwaarder laten wegen dan de winstverwachtingen.


Regionaal woonloket voor woningzoekenden

Naar aanleiding van het SP-rapport ‘Schrap de wachtlijstbelasting’ komt er een regionaal woonloket voor woningzoekenden. Hierdoor krijgen woningzoekenden een overzichtelijk beeld van de beschikbare huurwoningen van de verschillende woningcorporaties in de regio.


Meer informatie voor appartementseigenaren

Op voorspraak van de SP worden appartementseigenaren actief geïnformeerd worden over de (verplichte) oprichting van een onderhoudsfonds door de Vereniging van Eigenaren (VvE). Verder moeten kopers van een appartement door makelaars beter worden geïnformeerd over de hoogte van de maandelijkse bijdrage aan de VvE en het bedrag dat in het onderhoudsfonds aanwezig is.


Onderhoudsoverzicht bij verkoop huurwoningen

Woningcorporaties zullen bij de verkoop van een huurwoning de potentiële kopers een overzicht te overhandigen van het te verwachten onderhoud in de komende 10 jaar. Aanleiding zijn de alarmerende berichten uit de grote steden waar verkochte huurwoningen na een aantal jaren dreigen te verloederen omdat de kopers geen geld hebben voor onderhoud.


Meer zeggenschap huurders

Huurdersverenigingen krijgen op verzoek van de SP over veel meer zaken informatie- en adviesrecht, zoals bijvoorbeeld de prestatieafspraken die de corporatie met de gemeente gaat maken.


Voorlopig geen nieuwe megasalarissen bij woningcorporaties

Op verzoek van de SP worden woningcorporaties verzocht geen nieuwe contracten af te sluiten met salarissen boven de Balkenendenorm totdat de Tweede Kamer heeft gesproken over het topsalarissen-advies van de Commissie Dijkstal.


Gemeenten krijgen mogelijkheid om gemengd wonen te bevorderen

Op voorspraak van de SP krijgen gemeenten de wettelijke mogelijkheid om bij woningtoewijzing te sturen op gemengd wonen.


Consequenties fouten bij huursubsidie verminderd

Op aandringen van de SP beperkt de regering de terugvordering van te veel ontvangen huursubsidie tot die gevallen waar de huurder iets te verwijten valt. Veel ontvangers van huursubsidie worden momenteel geconfronteerd met terugvordering, omdat er een fout is gemaakt bij de aanvraag. In veel gevallen is die fout niet gemaakt door de huurder, maar door de gemeente/woningcorporatie.


Maximum huurverhoging verlaagt

In 2000 heeft de Kamer besloten om de maximale jaarlijkse huurverhoging te verlagen van 6,5% naar 3,8%. Weliswaar minder dan we gevraagd hadden, maar toch een beloning voor de jarenlange strijd van de SP in en buiten de Kamer.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top