www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen

Rapporten van de SP

De hieronder vermelde SP-rapporten zijn te bestellen via onze webwinkel. Sommige rapporten zijn uitverkocht, maar nog wel online te raadplegen.


Langs de slooplat

De SP pleit voor een vergaande herziening van het sloopbeleid van gemeenten en woningcorporaties. En formuleert vijf voorwaarden voor het slopen van betaalbare huurwoningen.

Paulus Jansen en Remi Poppe - november 2008.


Help, mijn winkel wordt gerenoveerd

Voorstellen voor huurbescherming van de kleine ondernemer

Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid SP - oktober 2008.


Schrap de wachtlijstbelasting

Veel woningcorporaties en (regionale) organisaties voor woonruimteverdeling berekenen inschrijfkosten aan mensen die zich als woningzoekende inschrijven. Deze inschrijfkosten bestaan grotendeels uit eenmalige kosten, maar in sommige gevallen wordt ook een bedrag gevraagd als de inschrijving na een jaar wordt verlengd. Uit een inventarisatie door de SP-Tweede Kamerfractie blijkt dat de inschrijfkosten bij de verschillende woningcorporaties en/of regionale woonbemiddelingsorganisaties fors uiteenlopen.

Paulus Jansen - maart 2008.


Een mooi loon voor een mooie baan

Onderzoek naar de beloning van directeur-bestuurders en raden van commissarissen van woningcorporaties.

de SP-Kamerfractie - augustus 2005.


Beter Belast

Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis.

Tweede Kamerfractie SP - september 2004.


De nieuwe woningnood

Er is weer woningnood in Nederland. De gemiddelde wachttijd voor woningzoekenden is opgelopen tot drie jaar, in de grote steden zelfs acht jaar. Tienduizenden jongeren die het ouderlijke huis willen verlaten kunnen geen kamer vinden. Voor evenzoveel bejaarden is geen aangepaste woning beschikbaar. Een belangrijke reden voor de nieuwe woningnood is de liberalisering van de woningmarkt. Vanaf 1994 werden veel woningcorporaties verzelfstandigd. Het Rijk gaf de regie over de productie van woningen uit handen. In dit rapport wordt bekeken welke invloed de liberalisering van de woningmarkt heeft gehad op het ontstaan van de nieuwe woningnood. Bovendien wordt gepleit voor een ander beleid.

Wetenschappelijk Bureau SP - april 2004.


Wipkip zoekt scharrelruimte

Kinderen hebben te weinig ruimte om te spelen. Er moet een speelruimte-wet komen, want de wipkip voldoet niet meer.

Alles Kids? - mei 2000.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top