www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen

/wonen :: Nieuws

Geen verdere liberalisering tijdens parlementaire enquête woningcorporaties

03-06-2014 SP-Kamerlid Sadet Karabulut roept vandaag het kabinet en de Tweede Kamer op om tijdens de parlementaire enquête woningcorporaties geen nieuwe maatregelen te nemen die tot verdere afbraak van de sociale woningbouw leiden. Karabulut wil eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten, voordat het debat over een wijziging van de wet op corporaties kan beginnen. Karabulut: ‘De enquêtecommissie doet waardevol werk en de resultaten moeten we serieus nemen. Het stomste wat je kunt doen is nu doordenderen en nog meer maatregelen nemen die de positie van huurders en corporaties verder verslechtert.’

> Lees verder…

SP: vinger aan de pols bij woningcorporaties

05-02-2014 De financiële situatie van de woningcorporaties nadert de gevarenzone. Zij renoveren en bouwen steeds minder, hebben steeds meer schulden en investeren minder in onderhoud. Dertig corporaties zijn zelfs zó verarmd dat ze geen cent meer kunnen lenen voor noodzakelijke investeringen. Ondertussen zijn de huren enorm gestegen. Dat blijkt uit cijfers in Sectorbeeld 2012. Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen staan alle seinen op rood. ‘De cijfers zijn uit 2012 en die zijn al verontrustend,’ aldus Jansen. ‘Wanneer de effecten van het beleid van het huidige kabinet van VVD en PvdA duidelijker worden, dan is de nood nog verder aan de man. Daarom moeten we per kwartaal vinger aan de pols houden.’

> Lees verder…

SP: PvdA laat huurders keihard zakken

18-12-2013 SP-senator Bob Ruers heeft geen goed woord over voor de schandalige draai van de PvdA in het debat in de Eerste Kamer over de verhuurderheffing: 'Na alle ophef van de afgelopen dagen en uren laat de PvdA zich als het erop aan komt, blij maken met minder dan een dooie mus. De hele fractie stemt in met het weghalen van 1,7 miljard euro uit de volkshuisvesting. Niet een enkele euro heeft die fractie ervan af weten te halen. En dat terwijl de bouw al op zijn gat ligt en steeds meer huurders kopje onder gaan. De PvdA maakt eerst theater en laat dan de huurders van Nederland zakken. Dat is de harde werkelijkheid!'

> Lees verder…

Doelgroep woningcorporaties uitgebreid, zonder langere wachtlijsten

26-11-2013 Door de volhardende inbreng van de SP wordt de doelgroep van de woningcorporaties uitgebreid, zónder dat de rijen voor het loket bij de woningcorporaties langer worden. Ook wordt gewaarborgd dat er geen verdringing plaatsvindt van de huishoudens met de laagste inkomens door de middengroepen. De Tweede Kamer steunde vanmiddag een voorstel dat Paulus Jansen samen met PvdA-kamerlid Monasch indiende.

> Lees verder…

‘Buurten verbeteren doe je samen met de bewoners’

30-07-2013 ‘Dat het “krachtwijkenbeleid” is mislukt is geen verrassing: het wijkenbeleid is niet gevoerd met de bewoners, maar over het hoofd van de mensen in de wijk. Maar dat betekent niet dat de regering deze mensen nu in de steek moet laten, zoals minister Blok nu doet. Dat zegt Ronald van Raak in reactie op het kritische rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over 40 achterstandswijken.

> Lees verder…

Jansen: 'Exploderende stookkosten door lakse huurbazen'

19-07-2013 Huurders moeten af kunnen dwingen dat hun huisbaas noodzakelijke investeringen doet om hun stookkosten in de hand te houden. Minister Blok van Wonen moet daarom het ingetrokken wetsvoorstel ‘Initiatiefrecht huurders’ in afgeslankte vorm opnieuw in behandeling nemen. Dat stelt SP-kamerlid Paulus Jansen voor naar aanleiding van een Amsterdams voorbeeld, waarbij huurders inmiddels €450 stookkosten per maand betalen voor een tachtig jaar oude oliegestookte blokverwarming.

> Lees verder…

'Blok maakt wonen onmogelijk'

06-06-2013 Of je wilt huren of kopen, je bent het slachtoffer van het woonbeleid van minister Blok. Die conclusie trekt SP-Kamerlid Paulus Jansen in het debat over 'Woon2012'. Jansen: 'Dit onderzoek laat glashelder zien dat huren fors stijgen en blijven stijgen. Daarnaast krijgen mensen vaak lastig een hypotheek vanwege hun inkomen of leeftijd. Zo belanden grote groepen woningzoekenden in de problemen.'

> Lees verder…

Blok gooit sociale woningen massaal in verkoop

29-05-2013 Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen is het een onzalig plan om een groot deel van de sociale huurwoningen te liberaliseren. Jansen: ‘Minister Blok gaf eerder al aan dat 1 miljoen sociale huurwoningen de kwaliteit hebben van commerciële woningen. Nu lijkt hij deze woningen te willen liberaliseren, wat opnieuw een massale huurexplosie tot gevolg zal hebben. Het lijkt erop alsof VVD’er Blok niet zal rusten tot hij de complete sociale woningbouw heeft afgebroken. Wij zullen samen met de huurders strijden voor het behoud van goede en betaalbare sociale woningen.’

> Lees verder…

Brede coalitie roept op tot investeren in de bouw

08-04-2013 Vandaag roept een brede coalitie van huurorganisaties, bouwbedrijven, vakbonden en de SP minister Blok op om te investeren in de bouwsector. Deze investering moet komen in plaats van de voorgestelde belasting op woningcorporaties en andere verhuurders. Dit levert onder meer via de BTW evenveel geld op als een heffing, maar zorgt voor banen, meer en betere huizen en voorkomt faillissementen bij bouwbedrijven.

> Lees verder…

Jansen: ‘Haal corporaties onder juk Brussel vandaan’

27-03-2013 SP-Kamerlid Paulus Jansen heeft vandaag twee voorstellen gedaan om woningcorporaties te ontdoen van Brusselse bemoeizucht. Jansen: ‘Door twee simpele ingrepen kun je ervoor zorgen dat Brussel zich niet meer bemoeit met onze woningcorporaties. Op die manier kunnen Europese technocraten niet langer beslissen over de Nederlandse volkshuisvesting.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top