www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen

/wonen :: Nieuws

‘Buurten verbeteren doe je samen met de bewoners’

30-07-2013 ‘Dat het “krachtwijkenbeleid” is mislukt is geen verrassing: het wijkenbeleid is niet gevoerd met de bewoners, maar over het hoofd van de mensen in de wijk. Maar dat betekent niet dat de regering deze mensen nu in de steek moet laten, zoals minister Blok nu doet. Dat zegt Ronald van Raak in reactie op het kritische rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over 40 achterstandswijken.

> Lees verder…

Van Gerven: 'Scholen mogelijk nog steeds vol asbest door slappe opstelling kabinet'

19-06-2013 Het inventariseren op asbest van de 6977 schoolgebouwen verloopt te traag. Dat stelt SP-Kamerlid Henk van Gerven in zijn rapport Doorpakken met Asbest. De inventarisaties worden op last van staatssecretaris Mansveld vrijwillig uitgevoerd.

> Lees verder…

Blok gooit sociale woningen massaal in verkoop

29-05-2013 Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen is het een onzalig plan om een groot deel van de sociale huurwoningen te liberaliseren. Jansen: ‘Minister Blok gaf eerder al aan dat 1 miljoen sociale huurwoningen de kwaliteit hebben van commerciële woningen. Nu lijkt hij deze woningen te willen liberaliseren, wat opnieuw een massale huurexplosie tot gevolg zal hebben. Het lijkt erop alsof VVD’er Blok niet zal rusten tot hij de complete sociale woningbouw heeft afgebroken. Wij zullen samen met de huurders strijden voor het behoud van goede en betaalbare sociale woningen.’

> Lees verder…

SP investeert grootscheeps in buurten

16-11-2011 SP-Kamerlid Sadet Karabulut komt met een voorstel om blijvend te investeren in leefbaarheid van wijken. Door een extra belastingschijf voor de 5% meest verdienende Nederlanders en het versoberen van het scholingsbudget voor lokale raadsleden, kan de huurtoeslag blijven bestaan, worden bestaande initiatieven tegen segregatie gered en blijven veel buurtvoorzieningen op peil. ‘Dit kabinet sloopt het cement tussen de bakstenen van de samenleving. Alle voorzieningen die voor echt samen leven in een wijk zorgen, worden kapotbezuinigd. Met dit voorstel tonen wij aan dat dit geen kwestie van noodweer is, maar een politieke keuze. Wij kiezen voor leefbare wijken!’

> Lees verder…

Kabinet laat Amsterdam-West verkrotten

01-03-2011 SP-Kamerlid Paulus Jansen wil dat minister Donner onmiddellijk ingrijpt om onderhoud van woningen in Amsterdam-West af te dwingen. Uit onderzoek van de SP Amsterdam wordt duidelijk dat woningen die al twaalf jaar op de slooplijst staan, niet meer worden onderhouden. Wel wonen er nog steeds mensen. Jansen: ‘Er moet nu een eind komen aan deze negentiende eeuwse toestanden. Mensen met drie broeken over elkaar, schimmel in de woonkamer en een kind dat door de woonomstandigheden aan ernstige astma lijdt, dat is ontoelaatbaar in 2011.’

> Lees verder…

Door het hele land protesteren SP-afdelingen deze week met speciale posters tegen leegstand. Dit pand staat bij station Den Haag HS

Leegstandprotest: Tien voorstellen om leegstand kantoren te bestrijden

25-02-2011 SP-Kamerlid Paulus Jansen presenteert vandaag tien voorstellen om de leegstand van kantoorruimte te bestrijden. Jansen: ‘Op dit moment staat ongeveer acht miljoen vierkante meter kantoren leeg. Dat zijn 1.100 voetbalvelden! Als je bedenkt hoeveel moeite een normaal gezin heeft om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden, dan weet je dat in Nederland niet gebouwd wordt voor de behoefte van mensen maar voor de winst van speculanten.’

> Lees verder…

Woonbond: SP-programma het beste voor huurders

22-05-2010 Het verkiezingsprogramma van de SP is het beste voor huurders. Dit zegt de Woonbond na een vergelijking van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. SP-Kamerlid Paulus Jansen: “Wij willen de huren niet sneller laten stijgen dan de inflatie. Daarnaast willen we de bescherming van huurders uitbreiden.”

> Lees verder…

Huurwoningen in Stadskanaal

CDA steunt SP: Eindelijk einde aan uitkleden plattelandscorporaties

05-02-2010 SP-Kamerlid Paulus Jansen is blij dat het CDA ook tot de conclusie is gekomen dat het financieel uitkleden van de woningcorporaties op het platteland moet stoppen. Hiermee lijkt er een Kamermeerderheid te komen die een einde wil maken aan de wijkenheffing die woningcorporaties in arme gebieden laat mee betalen aan het opknappen van de probleemwijken in de grote steden. Jansen: "De SP wijst er al twee jaar op dat deze heffing oneerlijk is. De rijkste woningcorporaties zitten namelijk in de grote steden. Zij worden nu volkomen onnodig gesponsord door het platteland."

> Lees verder…

Verkoop huurwoningen is riskante strategie

24-11-2009 Minister Van der Laan wil met woningcorporaties in gesprek gaan om te komen tot Verenigingen van Eigenaren op buurtniveau. Dit zei hij toe in het mondelinge vragenuurtje waarin SP-Kamerlid Paulus Jansen de problemen met verkoop van corporatiewoningen aan de orde stelde. Jansen: “Verkoop van sociale huurwoningen aan mensen die het net wel of net niet kunnen betalen blijkt een hoogst riskante strategie. Dit leidt vaak tot verloedering en hoge kosten bij de toekomstige wijkaanpak, waarvan de rekening straks terecht komt bij de belastingbetaler.”

> Lees verder…

'Veiligheid in buurt moet prioriteit nummer 1 zijn'

04-11-2009 “Het kabinet moet alles op alles zetten om de veiligheid in de buurten te verbeteren. Huftergedrag hard aan pakken en tegelijk investeren in de sociale samenhang.” Dat stelt SP Tweede-Kamerlid Krista van Velzen bij het debat over de Justitiebegroting. “Veel buurten gaan geteisterd onder de criminaliteit en overlast, mensen daar voelen zich onveilig en durven ’s avonds niet meer over straat. Het vertrouwen dat de overheid het kan oplossen verdwijnt in een rap tempo. Het is nu of nooit voor dit kabinet.”

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top