www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen
De gerestaureerde landarbeiderswoning in Holkerveen
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Klein maar fijn in Nijkerkerveen

28-11-2008 • SP-Kamerlid Paulus Jansen heeft vrijdag een werkbezoek gebracht bij de piepkleine woningcorporatie De Goede Woning in Nijkerkerveen. De corporatie bezit 220 huurwoningen, allemaal in Nijkerkerveen en Holkerveen. Jansen: "De huizen zijn prima in orde, er worden netjes volgens de regels asielzoekers gehuisvest en er wordt veel werk gemaakt van ouderenhuisvesting." Het bijzondere aan dit alles: De bestuursleden Bert van Essen, Gerrit Mabelis en de 75-jarige Henk Buitink houden de hele corporatie draaiende en doen dit werk voor een onkostenvergoeding.

Achter de oudste woningen van de corporatie zit een apart verhaal. Bestuurder Bert van Essen vertelt dat deze vrijstaande landarbeiderswoningen in Holkerveen in 1920 werden gebouwd op initiatief van de plaatselijke dominee Koolhaas. Hij wilde iets doen aan de erbarmelijke woonomstandigheden in Holkerveen en omgeving. De huizen staan buiten het dorp, op 600 vierkante meter grond, zodat de bewoners ruimte hadden voor een moestuin en een paar geiten.

Een aantal jaar geleden wilde de gemeente Nijkerk de huizen slopen. Na een opstand van de huurders wordt er afgesproken dat de bewoners er kunnen wonen zo lang ze willen en de woningen pas worden gesloopt als de huurders eruit gaan. Deze huurders betalen een bruikleenvergoeding van €11,91 per maand en ze moeten dan zelf voor het onderhoud zorgen. Eén van de huizen is onlangs gerestaureerd en wordt verhuurd voor €300 per maand. Jansen: “Het is jammer dat er maar één woning is gerestaureerd. Het zijn namelijk een prachtige woningen. Ik zou er zo intrekken!”

Toch zijn er nog wel wat problemen in Nijkerkerveen. Van Essen vertelt dat Nijkerkerveen met haar 3500 inwoners binnenkort een enorme bouwtaakstelling voor de kiezen krijgt. Het ziet er echter naar uit dat de woningcorporatie hierbij helemaal buitenspel staat, omdat de gemeente vrijwel alleen zaken doet met een projectontwikkelaar. Jansen: “Je zou zeggen dat een gemeentebestuur blij is met een corporatie die zijn zaakjes op orde heeft, maar blijkbaar werkt dat niet zo in deze gemeente.“

De energiezuinigheid van de woningvoorraad is beter dan gemiddeld. Daarnaast vertelt bestuurslid Gerrit Mabelis dat De Goede Woning waar mogelijk samen werkt met andere corporaties in de regio op het gebied van het beheer en onderhoud. Zo loopt de samenwerking met de Woningstichting Nijkerk, de andere corporatie in de gemeente, steeds beter.

Henk Buitink, die al tientallen jaren vrijwilliger is bij de corporatie weet te melden dat het bestuur alle 220 huurders kent en zij gewoon binnen komen lopen in het kantoortje van de corporatie als zij vragen hebben. Jansen: "Hoewel De Goede Woning één van de kleinste woningcorporaties van Nederland is, is het duidelijk dat ze op het gebied van serviceverlening, klantvriendelijkheid en onderhoud een stuk beter scoren dan veel van hun mega-collega’s in de rest van het land. Dit komt voornamelijk door de kleinschaligheid."


Seniorenwoningen in Nijkerkerveen.

Natuurlijk wordt er ook nog gesproken over de financiële gevolgen van de invoering van winstbelasting en de Vogelaar-heffing voor de corporatie. In 2008 zal De Goede Woning naar verwachting 60.000 euro winstbelasting en €13.500 aan Vogelaarheffing moeten ophoesten, 330 euro per woning. Jansen: “Bijna één maandhuur per woning die niet meer besteed kan worden aan onderhoud, woningverbetering en nieuwbouw. Minister Van der Laan zei deze week dat de ‘winstbelasting de potentie heeft om averechts te werken’. Dat getuigt van voortschrijdend inzicht. Nu nog de volgende stap: averechts beleid terugdraaien!”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top