www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Buurten in de Buurt in Venlo: Goed gedrag belonen

11-04-2008 • SP-Kamerleden Paulus Jansen en Paul Lempens bezochten vandaag de wijk Genooi in Venlo-Noord. Deze wijk is de laatste jaren uit een diep dal geklommen, maar er zijn nog steeds een flink aantal problemen. Een groep enthousiaste mensen in de wijk probeert er met succes het beste van te maken.

Vooral op het gebied van de jeugd zijn er in Venlo-Noord flinke problemen. Volgens Sef Janssen van het wijkoverleg Venlo-Noord ontbreekt het respect voor de eigen wijk: “Op jaarbasis werd er in de afgelopen jaren voor ruim 50.000 euro vernield in de openbare ruimte.” Op initiatief van Sef kwamen de gemeente, corporatie, schooldirecteuren, wijkagent en de jongerenwerker bij elkaar en bedachten een gezamenlijk plan dat het respect voor de wijk moest bevorderen.


Sef Janssen van het Wijkoverleg Venlo-Noord vertelt vol trots over alle projecten met de jeugd. De jongerenwerkster en de wijkagent kijken toe.

Geld voor geen geweld
Allereerst werd het “geld voor geen geweld”-project bedacht. Ieder jaar wordt 40.000 euro vrijgemaakt door de gemeente en de corporaties. Dit geld wordt normaal in het opknappen van vernielingen gestoken. Als er minder wordt vernield dan die gereserveerde 40.000 euro, wordt het overblijvende geld besteed aan leuke dingen in én voor de wijk zoals uitstapjes voor de jeugd of extra voorzieningen in de wijk.

Wijkagent Mart: “We zien hierdoor onder de jeugd een hele sterke sociale controle ontstaan en een spectaculaire daling van het aantal vernielingen in de wijk. We belonen op deze manier dus goed gedrag. Een bijkomend voordeel is dat we door het verantwoordelijkheidsgevoel van de jeugd voor hún wijk ook veel sneller weten wie er achter de vernielingen zitten die nog wel gebeuren. Vanzelfsprekend krijgen de daders gewoon hun verdiende straf.”


Paulus Jansen bekijkt de "geld voor geen geweld"-meter. De jeugd in Venlo-Noord moet er nog flink tegenaan om de tussenstand te verbeteren.

Buiten leren
Bij het wijkcentrum “De witte kerk” is een brede school gebouwd. In deze school huizen onder andere de openbare basisschool “Kleur Rijk” en peuterspeelzaal “Sam Sam”. In de basisschool is veel aandacht voor taalachterstanden en voor de wijk. Samen met de corporatie en het wijkoverleg worden er doorlopend wijkprojecten gestart onder de noemer “buiten leren”. Zo bouwden de kinderen bijvoorbeeld mee aan nieuwbouwwoningen. Het aantal vernielingen op de bouwplaats zakte daardoor sterk.


Openbare basisschool Kleur Rijk was een overwegend zwarte school, maar wordt steeds gemengder.

In de peuterspeelzaal maakt men zich vooral druk om de kosten voor de ouderbijdrage. Door de kinderopvangtoeslag is de kinderopvang voor ouders op dit moment goedkoper dan de peuterspeelzaal. De leidsters op de peuterspeelzaal maken zich hier zorgen over, omdat de peuterspeelzaal juist heel wijkgericht werkt en al een sterke binding heeft met de basisschool Kleur Rijk. Daarnaast zien ze dat veel ouders hun kinderen om financiële redenen steeds later naar de peuterspeelzaal brengen, soms pas na hun derde jaar. De directeur: “Peuterspeelzalen hebben in het verleden hun nut meer dan bewezen en het zou jammer zijn als dit door deze ontwikkeling ten onder zou gaan.”

Sloop
Ook in Venlo-Noord is de sloopkogel erg actief. Vele betaalbare huurwoningen gingen al tegen de vlakte en er wordt nu ook nog flink gesloopt. In het meest noordelijke deel van de wijk worden de volgende straten met betaalbare huurwoningen alweer bedreigd. Dit keer niet door dure huur- en koopwoningen, maar door de computer- en printergigant Océ die de fabriek die grenst aan de wijk wil uitbreiden. De woningen uit de jaren vijftig zijn nog in prima staat en kregen tien jaar geleden nog kunststof kozijnen. Twee bewoners aan de Zoutmetersstraat zijn hier niet blij mee: “Ik ga hier tot mijn dood niet weg!”


Ook in Venlo-Noord worden veel betaalbare woningen gesloopt.

Buurten in de Buurt
SP-Kamerleden bezoeken de komende maanden wijken door Nederland, onder de titel 'Buurten in de Buurt'. De Kamerleden gaan vooral op bezoek in wijken die niet tot de 40 PR-wijken van het kabinet behoren, want naast deze wijken zijn er nog honderden andere wijken in Nederland die ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De SP vindt alle wijken belangrijk en vooral de mensen die er in wonen, daarom is er tijdens alle bezoeken ruim aandacht voor de bewoners.

Vrijdag 18 april bezoeken Paulus Jansen en Remi Poppe Amsterdam Oost-Watergraafsmeer.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top