www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Buurten in de Buurt in Breda: Boze huurders en lege huurwoningen

08-04-2008 • SP-Kamerleden Paulus Jansen, Remi Poppe en Hans van Leeuwen bezochten maandag in het kader van Buurten in de Buurt Breda Noord-Oost. Een dag met boze huurders, cultuur in de wijk en leegstaande woningen.

"Wij worden behandeld als tweederangsburgers!" zegt een vrouw in de hal van een renovatieflat aan de Lelylaan in Breda Noord-Oost. "Wonen Breburg laat helemaal niks van zich horen als wij bellen, mailen of schijven," roept een ander. Tijdens de renovatie van de galerijflat, waarin de meerderheid van de bewoners in de eigen woning kon blijven wonen, zijn er veel zaken mis gegaan. "Erg jammer", vindt Remi Poppe, "De flats zijn namelijk erg mooi gerenoveerd, een voorbeeld voor corporaties die veel te snel besluiten tot sloop van betaalbare woningen. Er kunnen altijd problemen ontstaan door de planning van de werkzaamheden en door kleine foutjes in het ontwerp, want ook bij een corporatie werken maar gewoon mensen. Maar als huurders hierover hun ei kwijt willen en dit in goed overleg willen oplossen, moet dit natuurlijk wel mogelijk zijn."


Bewoners vertellen Remi Poppe over de situatie in de wijk

Huurwoning te koop
In de wijk de Wisselaar, onderdeel van Breda Noord-Oost, staan grootschalige sloopplannen op de rol. De helft van de eensgezinswoningen worden gesloopt, de andere helft wordt verkocht. Remi Poppe: "De woningen zijn nog prima, deze zijn helemaal nog niet rijp voor de sloop. Dat blijkt ook wel als de corporatie besluit de andere helft van de woningen die exact hetzelfde zijn te verkopen".

Een wijkbewoner vertelt dat deze verkoop niet vlot verloopt: "De woningen worden eerst aan de huurders te koop aangeboden. Als zij niet willen kopen, dan wordt de woning bij mutatie te koop gezet. Daardoor staan er in de wijk op dit moment ruim 20 woningen al vele maanden te koop, maar niemand wil ze hebben". Remi Poppe begrijpt er niets van: "Ik heb begrepen dat je hier jarenlang op een wachtlijst staat voor een huurwoning en hier in deze wijk staan er prachtige eensgezinswoningen maanden leeg. Met dank aan corporatie Singelveste."


Ruim twintig huurwoningen in De Wisselaar staan al maanden te koop

Bewonersavond
Tijdens de goed bezochte bewonersavond passeerden veel onderwerpen de revue, van opmerkingen over stookkosten in huurwoningen tot het kunstbeleid van de gemeente Breda.

Een mevrouw uit de wijk Noord-Oost: "Ik woon in een A-wijk. Eerst was het een Ambtenarenwijk, toen een Arbeiderswijk, toen een Allochtonenwijk en nu een Achterstandswijk". Deze opmerking herinnert Remi Poppe aan een toezegging die minister Vogelaar bijna een jaar geleden aan hem deed: "Ik heb de minister gevraagd hoe het nou komt dat de wijken deze ontwikkeling hebben doorgemaakt. Zonder dat we dat weten, kunnen we namelijk nooit de oplossing vinden om deze ontwikkeling te stoppen. De minister zou dit 'analyseren' en 'onderzoeken', maar ondanks herhaaldelijk aandringen heb ik tot op heden nog niets gehoord."

Daarnaast kwamen ook de klachten van bewoners over de woningcorporatie Breburg Wonen weer terug. Niet alleen de bewoners van de renovatieflats hebben problemen, maar ook huurders van een flat die al bijna tien jaar op de nominatie staat om gesloopt te worden: "We hebben nog enkel glas en de kozijnen zijn doorgerot. Ik stook me een ongeluk". Paulus Jansen meldt dat dit niet kan: "Je ziet vaak dat woningcorporaties nadat zij hebben besloten tot sloop het onderhoud aan de woningen stop zetten. Dat de daadwerkelijke sloop nog jaren op zich laat wachten en er ook nog gewoon mensen in de woningen blijven wonen, dat vinden zij blijkbaar minder belangrijk. Onacceptabel wat mij betreft."

Een aanwezige pleitte nog voor meer kunst in en rond de flats in Breda Noord-Oost. Hans van Leeuwen: "Een heel goed idee. Vooral de raadsfractie in Breda moet hiermee aan de slag, maar ook ik maak me in de Tweede Kamer hard voor meer kunst en cultuur in de openbare ruimte".

Buurten in de Buurt
SP-Kamerleden bezoeken de komende maanden wijken door Nederland, onder de titel 'Buurten in de Buurt'. De Kamerleden gaan vooral op bezoek in wijken die niet tot de 40 PR-wijken van het kabinet behoren, want naast deze wijken zijn er nog honderden andere wijken in Nederland die ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De SP vindt alle wijken belangrijk en vooral de mensen die er in wonen, daarom is er tijdens alle bezoeken ruim aandacht voor de bewoners.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top