www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Paulus Jansen en Kees Slager bezoeken Sommelsdijk

01-12-2007 • Tweede kamerlid Paulus Jansen en Eerste Kamerlid Kees Slager hebben vrijdag een bezoek gebracht aan de bouwvereniging Sommelsdijk. Deze kleine bouwvereniging op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee heeft 800 huurwoningen in bezit. Paulus Jansen: "Tussen al het geweld van fusiecorporaties van 80.000 woningen is deze grootte een hele verademing."

Sommelsdijk is vastgegroeid aan Middelharnis en vormt daar samen met de dorpen Nieuwe Tonge en Stad aan 't Haringvliet een gemeente mee. Sommelsdijk en Middelharnis hebben allebei een eigen woningbouwvereniging. De sociale volkshuisvesting op Goeree-Overflakkee is over de hele linie nog een kleinschalige aangelegenheid. Op 50.000 inwoners zijn er zes corporaties met in totaal 6.200 woningen. De Bouwvereniging Sommelsdijk bezit 800 woningen. Ongeveer 60% eengezinswoningen en 35% ouderenhuisvesting. De bouwvereniging heeft een gezamelijke beheerstichting met twee nog kleinere corporaties in de regio.


Voorzitter Anne Verhey (midden) legt uit bij een woningcomplex in aanbouw

Een van de eerste punten die aan de orde kwamen waren de voor- en nadelen van de verenigingsvorm en de kleinschaligheid. Volgens voorzitter Anne Verhey is de meerwaarde van de verenigingsvorm op dit moment niet zo groot, omdat de opkomst bij ledenvergaderingen laag is en de betrokkenheid van de huurders zich beperkt tot de eigen woning. De laatste ledenvergadering die druk bezocht werd was enkele jaren geleden, toen een groep bewoners wilde dat de bouwvereniging hun huurwoning -met korting- te koop zou aanbieden. Dat heeft geleid tot de verkoop van ca. 50 woningen. De kleine schaal van de corporatie heeft als voordeel dat je alle huurders persoonlijk kent, maar volgens Verhey zou een bescheiden schaalvergroting de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren.

Een ander onderwerp dat aan bod kwam was de migratiesaldo 0-politiek van de provincie Zuid-Holland. Er mag nauwelijks gebouwd worden op Goeree-Overflakkee. In principe zou dat niet zo'n probleem moeten zijn, omdat de bevolking nauwelijks groeit. Maar het hoge aandeel (75%) eigen woningen en het ontbreken van regulering in dit segment leidt ertoe dat veel vrijkomende woningen opgekocht worden door mensen uit de regio Rijnmond. Zo ontstaat er toch een krapte voor de eigen bevolking.

De Bouwvereniging is momenteel zeer actief op het terrein van de ouderenhuisvesting. Over enkele maanden worden 70 levensloopbestendige woningen opgeleverd. Het complex, met een mix van goedkope, betaalbare en vrije sector huurwoningen heeft een parkeergarage en een centraal atrium. Verder biedt het straks onderdak aan een buurtcentrum, peuterspeelzaal en het kantoor van de bouwvereniging.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top