www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Incassopauze voor opkrabbelende dakloze

07-06-2007 • De SP wil dat dak- en thuislozen, zodra ze eenmaal onder dak zijn, niet meteen worden bestookt met oude boetes. Het blijkt dat daklozen die eindelijk hun leven weer op de rails krijgen, vaak snel worden geconfronteerd met inhoudingen op de uitkering om oude boetes en incassokosten te betalen, waardoor het hen zeer moeilijk wordt gemaakt om een nieuw en geregeld leven op te bouwen.

Dak- en thuislozen kunnen boetes krijgen voor 'overtredingen' als doelloos rondhangen en buitenslapen, terwijl er vaak een tekort aan opvangplekken is. Veel boetes zijn enkel bedoeld om de daklozen uit de stad te krijgen. SP-Kamerlid Krista Van Velzen: "Neem de boete wegens buitenslapen, wat mij betreft komt er een boete vanwege de noodzaak tot buitenslapen."

Voor allerlei schulden worden er mogelijkheden geboden om betalingsregelingen aan te gaan, maar juist het Centraal Justitieel Incassobureau wil, zo gauw een uitkering wordt gegeven aan een dakloze, per direct alle boetes incasseren. Volgens Van Velzen kunnen daklozen best hun boetes betalen, maar dan in een geleidelijk traject en nádat ze een eigen plek hebben om te wonen. "Het onmiddellijk aankloppen bij ex-daklozen om schulden te innen, werkt vaak contraproductief. Ze komen dan opnieuw in financiele problemen en dreigen weer terug op straat te belanden."

Krista van VelzenVan Velzen: "Als we willen dat iedereen in Nederland een dak boven het hoofd heeft en niemand op straat hoeft te zwerven, dan moeten we wel zorgen voor een eerlijke kans op een nieuwe start. Er zijn wel verschillende schuldsaneringsprojecten, maar daklozen voldoen vaak niet aan bureaucratische voorwaarden om er voor in aanmerking te komen. Zo is een bepaalde aflossingscapaciteit nodig of een vast adres. Bovendien lossen die trajecten het probleem van de boetes niet op. Ik ga de staatssecretaris van Volksgezondheid om maatregelen vragen om een echte herstart mogelijk te maken."

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag vanaf 13.00 uur over de maatschappelijke opvang.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top