www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kamer steunt SP: betere controle en toezicht op sociale volkshuisvesting

05-07-2012 • De Tweede Kamer heeft donderdagochtend vier voorstellen voor verbetering van de sociale volkshuisvesting van SP-Kamerlid Sadet Karabulut gesteund. Ook is minister Spies bij behandeling van de woningwet de SP tegemoet gekomen in de wens om criteria te stellen aan financiële leningen en transacties van woningcorporaties.

Sadet KarabulutDe Kamer kan voortaan niet langer buitenspel gezet worden bij het stellen van belangrijke regels en voorwaarden aan de financiële wandel en handel bij woningcorporaties. Ook moeten corporaties bij het aangaan van verbindingen met derden vooraf toestemming vragen aan de toezichthouder. Karabulut: ‘We zijn er nog lang niet maar dit is wel een stap in de goede richting om de sociale volkshuisvesting uit handen van gokkers te nemen. Ik ben heel blij met deze koerswijziging en wat mij betreft krijgen huurders en gemeenschap veel meer zeggenschap over corporaties. Die moeten zich weer gaan richten op hun kerntaak, namelijk zorgen voor goede en betaalbare woningen.’

De Tweede Kamer heeft ook de voorstellen van de SP gesteund om gokkende bestuurders te weren uit de sector. Zo worden in de toekomst directieleden, bestuurders en toezichthouders die aan de slag willen verplicht aan te tonen dat zij niet hebben gefaald of zijn vervolgd voor financieel-economische delicten. Ook moeten voortaan alle nevenfuncties van bestuurders en commissarissen openbaar worden gemaakt.

Karabulut: ‘Ik hoop dat we ook al onze andere voorstellen snel kunnen gaan uitvoeren zodat debacles zoals bij Vestia en de SS Rotterdam zich niet meer kunnen voordoen. Helaas steunt een meerderheid van de Kamer ons nog niet om huurders en gemeentes meer inspraak te geven, zodat het publiek toezicht en democratisch gehalte in de sociale volkshuisvesting verbetert. Daar blijf ik natuurlijk samen met de mensen voor knokken’.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top