www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen
21 APRIL 2008

Column

Sadet Karabulut:

Dappere mensen

Sadet Karabulut

Samen met bewoners, winkeliers, jongerenwerkers en andere SP’ers ben ik vrijdag op stap geweest in de gezellige Dapperbuurt en Oosterparkbuurt. Deze wijken behoren niet tot de prachtwijken van minister Vogelaar, maar zijn dat zeker wel. De manier waarop hier met bewoners wordt omgegaan is echter ronduit schokkend. Het kabinet heeft de mond vol van armoedebestrijding en stimulering van zelfstandig ondernemerschap, maar kleine zelfstandigen in deze buurt worden om zeep geholpen. Familiebedrijfjes worden bedreigd met faillissement omdat zij na talloze verhuizingen drie maal zo veel huur moeten betalen. Een meubelstoffeerder vertelde ons dat hij op het punt staat het familiebedrijf op te doeken en een uitkering aan te vragen! De bakker en slager zijn al vertrokken maar er komt wel een Kentucky Fried Chicken…Het is de wereld op zijn kop.

Net zoals het de wereld op zijn kop is dat oorspronkelijke bewoners worden weggejaagd uit hun oude buurt. Van goede informatievoorziening door de woningcorporatie en het stadsdeel is geen sprake, ze worden geconfronteerd met te hoge huren en onduidelijke procedures. De verantwoordelijke politici hierop aanspreken heeft niets geholpen. Al jaren is de buurt bezig met de politiek maar de aangeleverde plannen en ideeën worden terzijde geschoven. Dat is werkelijk onbegrijpelijk. Je zou toch zeggen dat bestuurders blij zijn met actieve bewoners die hun steentje bijdragen aan behoud van wonen, werkgelegenheid en sociale contacten. Maar daar blijkt niets van en dat werkt woede en cynisme bij de buurtbewoners in de hand.

Gelukkig blijft het niet bij boosheid en verzetten veel dappere mensen zich tegen de macht van corporaties, bestuurders en de bureaucratie. Zij willen de menselijke maat terug. Bewoners die alles op alles zetten om in hun woning terug te keren en de sociale contacten in de buurt te versterken. Jongerenwerkers die een jongerencentrum hebben zien verdwijnen, maar de straat blijven opgaan en strijden tegen bureaucratie. Ouderen die hun inloopvoorziening hebben zien verdwijnen, maar pleiten voor kleinschalige woonvoorzieningen in hun wijk. Allemaal dappere, trotse Amsterdammers met hart voor elkaar en de buurt. Hoewel het hen wel erg moeilijk wordt gemaakt gaan zij door met hun strijd. Die strijd steun ik. Wordt vervolgd.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top