www.sp.nl/wonen

Homepage SPSlash Wonen

Zoeken in /wonen

/wonen :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eva de Bakker
SP.nl/wonen
Paulus Jansen

Standpunten

  • De hypotheekrenteaftrek wordt gegarandeerd, en in de komende tien jaar gemaximeerd, tot 350.000 euro hypotheekschuld.
  • De gemiddelde huurstijging van corporatiewoningen hoort niet hoger te zijn dan de inflatie
  • Sociale huurwoningen worden alleen gesloopt als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit bouwtechnisch noodzakelijk is of als permanente leegstand dreigt.
  • Wijken worden gemengd, jong en oud, allochtoon en autochtoon, rijk en arm. Door een huisvestingswet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om wijken te mengen
  • Wij maken een begin met een omvangrijke bouw van sociale huurwoningen om het woningtekort in Nederland tegen te gaan.

Klik hier voor alle standpunten.


Een fatsoenlijk en betaalbaar thuis

We leven met veel mensen op een klein stukje aarde. Die ruimte moeten we slim gebruiken, voor wonen en natuur, economie en recreatie. De grenzen tussen bebouwd en onbebouwd gebied moeten scherp blijven, om verrommeling van het landschap tegen te gaan. De grondmarkt moet grondig op de schop. De overheid moet zijn greep op onze grond terugkrijgen en speculatie de kop indrukken. In sommige gebieden krimpt de bevolking.
Maatregelen zijn nodig om die gebieden leefbaar te houden. Nederland heeft een mooie traditie van volkshuisvesting, om iedereen een fatsoenlijk en betaalbaar thuis te bieden. In een plezierige buurt, met voldoende voorzieningen. Die verworvenheid is te grabbel gegooid.

De woningcorporaties zijn de markt op gedreven, waardoor ze nu goedkope woningen slopen en dure huizen bouwen. De woningcorporaties moeten weer de woningen gaan bouwen die mensen nodig hebben. In het rapport Langs de slooplat. Vijf voorwaarden voor het slopen van betaalbare huurwoningen stellen we eisen aan de sloop van woningen. We slopen alleen huizen die aantoonbaar slecht zijn en voorkomen dat bewoners naar een andere slechte woning moeten. Corporaties moeten aantonen dat huizen niet te verhuren zijn en sloop niet leidt tot langere wachtlijsten. Maar vooral: de bewoners moeten meer inspraak hebben bij de sloop van hun eigen huis.

Buurten in de Buurt

nieuws

/wonen :: Nieuws

Karabulut: Voorkom huisuitzettingen en huurverhogingen

01-07-2014 SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft minister Blok dinsdag opgeroepen om huurachterstanden en huisuitzettingen te voorkomen. Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek dat het aantal huisuitzettingen met 37% is gegroeid bij 10 corporaties. 'Dit zijn verontrustende cijfers. Er leven nu al 700.000 huurders in armoede,' zegt Karabulut. Veruit de grootste reden voor huisuitzetting is een huurachterstand. In totaal is er in Nederland een uitstaande huurschuld van 250 miljoen euro.

> Lees verder…

Geen verdere liberalisering tijdens parlementaire enquête woningcorporaties

03-06-2014 SP-Kamerlid Sadet Karabulut roept vandaag het kabinet en de Tweede Kamer op om tijdens de parlementaire enquête woningcorporaties geen nieuwe maatregelen te nemen die tot verdere afbraak van de sociale woningbouw leiden. Karabulut wil eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten, voordat het debat over een wijziging van de wet op corporaties kan beginnen. Karabulut: ‘De enquêtecommissie doet waardevol werk en de resultaten moeten we serieus nemen. Het stomste wat je kunt doen is nu doordenderen en nog meer maatregelen nemen die de positie van huurders en corporaties verder verslechtert.’

> Lees verder…

Karabulut: Stop de huurexplosie

13-05-2014 Door nieuwe huurverhogingen dreigen 900.000 mensen onder de armoedegrens terecht te komen. Dat zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. De komende tijd krijgen huurders bericht waarin de verhoging van de huur wordt aangekondigd. 'Voor een derde van de mensen is de huur nu al te hoog om rond te komen. 700.000 huurders leven al in armoede, en die groep zal groeien.'

> Lees verder…

Van Nispen: Bescherm huurders beter tegen huisuitzettingen

15-04-2014 SP-Kamerlid Van Nispen heeft samen met de PvdA aandacht gevraagd voor de belangen van huurders die te maken krijgen met de gedwongen verkoop van hun huis als de eigenaar de hypotheek niet meer kan betalen. Door deze gedwongen verkoop via een zogenaamde executieveiling verliezen zij namelijk hun huurrecht. Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie wilde huurders maar 3 maanden de tijd geven om een nieuwe woning te vinden.

> Lees verder…

Jansen verheugd met aanpak huisjesmelkers

26-03-2014 Huisjesmelkers kunnen een boete tegemoet zien als zij de wet meerdere malen hebben overtreden. Dankzij de inzet van de SP zet het kabinet eindelijk een stap in de goede richting. SP-Kamerlid Paulus Jansen drong daarop aan na de verkiezing van Huisjesmelker van het Jaar, door jongerenorganisatie ROOD.

> Lees verder…

SP: vinger aan de pols bij woningcorporaties

05-02-2014 De financiële situatie van de woningcorporaties nadert de gevarenzone. Zij renoveren en bouwen steeds minder, hebben steeds meer schulden en investeren minder in onderhoud. Dertig corporaties zijn zelfs zó verarmd dat ze geen cent meer kunnen lenen voor noodzakelijke investeringen. Ondertussen zijn de huren enorm gestegen. Dat blijkt uit cijfers in Sectorbeeld 2012. Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen staan alle seinen op rood. ‘De cijfers zijn uit 2012 en die zijn al verontrustend,’ aldus Jansen. ‘Wanneer de effecten van het beleid van het huidige kabinet van VVD en PvdA duidelijker worden, dan is de nood nog verder aan de man. Daarom moeten we per kwartaal vinger aan de pols houden.’

> Lees verder…

SP: PvdA laat huurders keihard zakken

18-12-2013 SP-senator Bob Ruers heeft geen goed woord over voor de schandalige draai van de PvdA in het debat in de Eerste Kamer over de verhuurderheffing: 'Na alle ophef van de afgelopen dagen en uren laat de PvdA zich als het erop aan komt, blij maken met minder dan een dooie mus. De hele fractie stemt in met het weghalen van 1,7 miljard euro uit de volkshuisvesting. Niet een enkele euro heeft die fractie ervan af weten te halen. En dat terwijl de bouw al op zijn gat ligt en steeds meer huurders kopje onder gaan. De PvdA maakt eerst theater en laat dan de huurders van Nederland zakken. Dat is de harde werkelijkheid!'

> Lees verder…

Doelgroep woningcorporaties uitgebreid, zonder langere wachtlijsten

26-11-2013 Door de volhardende inbreng van de SP wordt de doelgroep van de woningcorporaties uitgebreid, zónder dat de rijen voor het loket bij de woningcorporaties langer worden. Ook wordt gewaarborgd dat er geen verdringing plaatsvindt van de huishoudens met de laagste inkomens door de middengroepen. De Tweede Kamer steunde vanmiddag een voorstel dat Paulus Jansen samen met PvdA-kamerlid Monasch indiende.

> Lees verder…

SP onderzoekt: op 282 koopwoningen slechts één betaalbare huurwoning beschikbaar

20-11-2013 Uit eigen onderzoek van SP-Kamerlid Paulus Jansen wordt duidelijk dat het aanbod van betaalbare huurwoningen medio november 2013 is gedaald tot een alltime dieptepunt. Op iedere lege betaalbare huurwoning zijn deze week 282 koopwoningen beschikbaar. Jansen: ‘Deze coalitie maakt huren onbetaalbaar. Honderdduizenden gezinnen kunnen geen kant op. Kopen is onhaalbaar, huren onbetaalbaar.’

> Lees verder…

Corporaties kiezen met pistool tegen de borst voor verhuurderheffing

04-10-2013 SP-Kamerlid Paulus Jansen is ontevreden over de afspraken die zijn gemaakt tussen woningcorporaties en de minister. De corporaties werd voorgehouden dat zij een grote hoeveelheid huurwoningen zouden moeten liberaliseren. Jansen: ‘De VVD had het zelfs over een verplichte verkoop van al deze woningen. Natuurlijk grijp je dan elk middel aan om dat tegen te houden. Ik snap wel dat woningcorporaties zich gechanteerd voelen door minister Blok.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top