www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk
SP.nl/werk

Standpunt :: Armoede

Om de armoede te bestrijden stelt de SP een structurele verhoging van het wettelijk minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen voor van 5 procent voor de komende vier jaar. Door het invoeren van een werkbonus wordt werken lonender.

Mensen met een baan tegen het minimumloon krijgen van de overheid een werkbonus. De werkbonus wordt afgebouwd naarmate iemand meer gaat verdienen. Het geld dat bestemd is voor gemeentelijke armoedebestrijding moet daar ook daadwerkelijk voor worden gebruikt. Door de kinderbijslag en de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken komt het geld daar terecht waar het het hardste nodig is. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om armoede te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede.

Overzicht alle standpunten werk

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top