www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Thijs Coppus
Bart van Kent

/werk :: agenda

  • Maandag 25 augustus Utrecht - 09:30 uur, Sadet Karabulut gaat op werkbezoek bij Stichting De Tussenvoorziening
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Woensdag 27 augustus Apeldoorn - 10:00 uur, Tjitske Siderius bezoekt sociale werkplaats Felua Groep in Apeldoorn om onder andere in gesprek te gaan over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
SP.nl/werk

/werk :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Geen liberalisering binnenlands wegvervoer

Het SP-onderzoek ‘De vrachtwagenchauffeur aan het woord’ waarin bijna 3000 vrachtwagenchauffeurs aan het woord komen, heeft veel informatie opgeleverd over uitbuiting en andere misstanden in het wegvervoer. Mede op basis hiervan is in de zomer van 2013 een lijst met mogelijke maatregelen om uitbuiting tegen te gaan opgesteld. De Jong zette een groep van gelijkgezinde Europarlementariërs op en wist samen met hen te bereiken dat Eurocommissaris Siim Kallas beloofde terug te komen op zijn plan voorstellen in te dienen voor liberalisering van het binnenlands wegvervoer.

Ook beloofde Kallas de lijst met mogelijke maatregelen te onderzoeken en eventueel met voorstellen te komen voor betere handhaving. Dat laatste heeft hij tot nu toe nog niet gedaan, maar wel zegde hij tijdens een recente ontmoeting toe, de lijst door te zullen spelen aan de ministers van Vervoer.


Eind aan torenhoge incassokosten

Torenhoge incassokosten behoren binnenkort definitief tot het verleden. Naar aanleiding van een rapport van de SP kwam toenmalig minister Hirsch Ballin met een wet, waarin zo goed als alle punten van de SP zijn overgenomen. Deze wet kreeg ruime steun in de Tweede Kamer. Ook het voorstel van Ulenbelt dat er voor zorgt dat het maximaal toegestane incassotarief op facturen en aanmaningen wordt afgedrukt, zodat mensen eenvoudig kunnen controleren of niet teveel in rekening is gebracht, werd aangenomen.


Geld voor bestrijding achterstanden bij kinderen veiliggesteld

Gemeenten moeten vanaf nu het geld dat ze van de rijksoverheid krijgen voor het bestrijden van achterstanden bij kinderen, ook echt daar aan uitgeven. Dit op voorstel van de SP en de PvdA. Gemeenten krijgen momenteel veel geld van de rijksoverheid voor allerlei zaken, maar hoeven dat geld niet per se ook daar aan uit te geven. Voor het geld dat ze krijgen voor het bestrijden van achterstanden bij kinderen is dat nu verleden tijd.


Bezuiniging AOW-partnertoeslag van de baan

Dankzij de SP is het plan om de AOW partnertoeslag in 2011 af te schaffen van de baan. SP-Kamerleden Paul Ulenbelt en Fons Luijben hadden het initiatief genomen om de slachtoffers van de kille bezuinigingsmaatregel bijeen te brengen in een comité. Bijna 200 mensen hadden zich gemeld. Hun acties hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de maatregel is geschrapt.


Werknemers beschermd in nieuwe winkeltijdenwet

De SP kreeg steun voor betere bescherming van werknemers in de stemming over de nieuwe winkeltijdenwet, ook wel de wet op koopzondagen genoemd. Gemeenten moeten als ze ontheffing aanvragen nu nadrukkelijk het belang van werknemers en kleine winkeliers meewegen in hun beslissing. Het initiatiefwetsvoorstel van de SP en de SGP kreeg geen steun van de Tweede Kamer.


Jongeren blijven verzekerd

Het kabinet moet ervoor zorgen dat jongeren verzekerd zijn voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De Kamer steunde dit voorstel van de SP. Het kabinet wilde in 2010 met voorstellen komen om de verplichte werknemersverzekeringen voor jongeren af te schaffen.


Einde aan topinkomens directeuren UWV, SVB en CWI

De Tweede Kamer steunt het voorstel van SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut om een einde te maken aan de topsalarissen in de sociale zekerheid. De beloningen van de raden van bestuur van de SVB, het UWV en het CWI moeten nu zo snel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de voor hen geldende wettelijke normen, onder het salaris van de minister-president. Uit een inventarisatie van de SP bleek dat een meerderheid van de raden van bestuur van deze uitvoeringsorganisaties in 2008 meer verdienden dan de minister-president.


Ook Balkenendenorm voor bestuurders in sociale zekerheid

De Tweede Kamer staat achter een SP-voorstel dat een einde maakt aan de topsalarissen in de sociale zekerheid. De beloningen van de raden van bestuur van de SVB, het UWV en het CWI moeten nu zo snel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de voor hen geldende wettelijke normen, onder het salaris van de minister-president.


Actievere bestrijding leeftijdsdiscriminatie

Minister Donner gaat op aandringen van de SP maatregelen treffen tegen discriminerende vacatureteksten bij het Centrum voor Werk en Inkomen. Het CWI zette regelmatig teksten bij vacatures die bij wet verboden waren.


Maximumbedrag voor incassokosten

Er komt een maximum voor incassotarieven. De SP vroeg hierom, om een einde te maken aan de woekertarieven die incassobureaus in rekening brengen.


Onvolledig AOW automatisch uitgekeerd

Op voorstel van de SP gaat het kabinet over tot een automatische uitkering van de aanvullende bijstand aan 65-plussers met onvolledige AOW. Voorheen was het mogelijk dat deze mensen die onder bijstandsniveau leefden geen aanvullende uitkering kregen omdat ze niet wisten dat ze deze konden aanvragen. Nu gebeurd dit automatisch.


Alleenstaande ouders met kinderen ontzien

Er komt een einde aan het korten van alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering zodra het jongste studerende kind 18 jaar wordt. Het voorstel van SP-Kamerlid Sadet Karabulut voor een landelijke regeling is door de Kamer aangenomen.


Betere CAO buschauffeurs

Het voorstel van de SP om staatssecretaris Huizinga een oplossing te laten zoeken in het conflict in het streekvervoer medio 2008, leverde binnen een week resultaat op. Er kwam een betere CAO voor de buschauffeurs doordat het Rijk hier ook in gaat investeren.


Betere waarborging veiligheid bouwvakkers

De SP vraagt en krijgt een onderzoek naar de aanbesteding van grote bouwprojecten, om de veiligheid van bouwpersoneel beter te waarborgen. Bij de aanbesteding blijkt vaak bezuinigd te worden op investeringen in veiligheidsvoorzieningen om het uiteindelijke bedrag onder de streep maar zo laag mogelijk te krijgen. Gekeken wordt of veiligheidskosten apart in de offerte kunnen worden vermeld.


Betere verstrekking uitkering

Een voorstel van de SP om toegekende uitkeringen sneller te verstrekken en het geven van voorschotten te versoepelen is door een Kamermeerderheid aangenomen. Uit onderzoek bleek dat mensen vaak veel te lang moeten wachten als zij een uitkering hebben aangevraagd bij bijvoorbeeld het UWV of de sociale dienst, met alle financiële ongemakken van dien.


Bedrijven leggen verantwoording af over sociaal beleid

Bedrijven worden op initiatief van de SP voortaan verplicht in een jaarverslag op gemeentelijk niveau verantwoording af te leggen over hun sociaal beleid met betrekking tot mensen met een arbeidshandicap.


Leenbijstand afschaffen

Staatsecretaris Aboutaleb heeft het SP voorstel overgenomen om de leenbijstand af te schaffen. Mensen die bijzondere bijstand aanvragen op het moment dat hun koelkast of wasmachine het begeeft, worden nu niet meer verwezen naar de kredietbank waar ze (nog meer) schulden maken.


25 miljoen extra voor sociale werkvoorziening

De SP zorgt voor 25 miljoen extra voor aanpak van wachtlijsten in de Sociale Werkvoorziening


WAO weer gebaseerd op aantal gewerkte uren

Op voorspraak van de SP wordt de WAO weer gebaseerd op werkelijk aantal gewerkte uren in plaats van 38 uur. Tegelijkertijd worden mensen die door deze regel benadeeld werden met terugwerkende kracht gecompenseerd.


UWV Huisvestingsschandaal aangepakt

De SP zette het UWV huisvestingsschandaal op de kaart. Splinternieuwe bestuurskamers werden niet luxe genoeg gevonden, en werden voor 20 miljoen euro verbouwd. Minister De Geus werd gedwongen een onderzoek in te stellen, uitgevoerd door de commissie Meijer. Uiteindelijk ging De Geus door het stof en de directeur van het UWV werd weggepromoveerd.


Behoud strenge richtlijnen schildersziekte OPS

Dankzij de inzet van de SP heeft staatssecretaris Rutte (toen nog van Sociale Zaken) bewerkstelligd dat Nederland zijn eigen (strengere) OPS-normen blijft hanteren ondanks een Europese richtlijn. Een belangrijke winst in de bestrijding van de schildersziekte OPS die wordt veroorzaakt door schadelijke oplosmiddelen.


Behoud levensloopbedrag

Bij overgang van de WW naar de bijstand wordt het gespaarde levensloopbedrag behouden, als gevolg van een voorstel van de SP.


Geen mensen onnodig in de WAO

Op aandringen van de SP wordt de regeling ‘Eisen Geschiktheid 2000’ voor het rijbewijs, aangepast. Hierdoor worden veel mensen buiten de WAO gehouden die anders tegen hun zin gedeeltelijk arbeidsongeschikt zouden zijn verklaard. Wie bijvoorbeeld een herseninfarct heeft gehad en gewoon weer mag autorijden, mocht door deze regeling vreemd genoeg niet zakelijk rijden en kon zo in de WAO belanden.


Geen sollicitatieplicht arbeidsongeschikten ouder dan 57,5

Arbeidsongeschikten ouder dan 57,5 jaar die na herkeuring in de WW zijn beland, hoeven niet te solliciteren. De SP overtuigde het kabinet dat de sollicitatieplicht voor deze groep onzinnig was, omdat de kans op een nieuwe baan voor hen te gering was.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top