www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk
SP.nl/werk

/werk :: Nieuws

Ulenbelt: Pensioenakkoord is stelen van de toekomst

05-03-2014 Het voorstel van het kabinet om de pensioenopbouw fors te verlagen is een aanslag op het pensioen van jongeren, maar ook op de schatkist. Dat zegt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. ‘De rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst; het is potverteren voor gevorderden en een aanslag op de goede pensioenvoorziening.’

> Lees verder…

9 vragen over de Wet Werk en Bijstand

12-02-2014 Afgelopen week heeft de Tweede Kamer ingestemd met een aanscherping van de Wet Werk en Bijstand. Wat houdt die wet in, en wat gaat er nu veranderen?

> Lees verder…

Roemer: ‘Gedoogcoalitie pakt werknemers goed pensioen af’

18-12-2013 Het door de gedoogcoalitie overeengekomen pensioenakkoord is volgens SP-leider Emile Roemer een aanslag op de pensioenen van werknemers. ‘Deze pensioendeal zal leiden tot lagere pensioenen voor werknemers en voor lagere inkomsten voor de overheid in de toekomst. De rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst; het is potverteren voor gevorderden en een aanslag op de goede pensioenvoorziening.’ Roemer kraakt ook het plan om inkomens boven een ton extra ruimte te geven om belastingvrij extra vermogen op te bouwen. ‘Dit is het zoveelste cadeautje dat grootverdieners ontvangen van de gedoogcoalitie.’

> Lees verder…

Regering haalt bakzeil in Senaat

08-10-2013 Het omstreden pensioenplan van de regering is van de baan. Een meerderheid van de Eerste Kamer weigert er goedkeuring aan te geven. Net als in de Tweede Kamer kon het voorstel in de Senaat slechts rekenen op steun van VVD en PvdA.

> Lees verder…

Ulenbelt: 'Weekers lanceert 19e-eeuws pensioenplan'

07-06-2013 Volgens SP-Kamerlid Paul Ulenbelt zet het kabinet met het plan om jongeren tot bijna hun 72ste te laten doorwerken een flink stap terug in de tijd.

> Lees verder…

Bashir: ouderen kind van de rekening door “vereenvoudiging” belastingstelsel

02-04-2013 SP-Kamerlid Farshad Bashir is verbolgen over de effecten van de vereenvoudiging van het loonbegrip, die vooral neerslaan bij gepensioneerden. De Volkskrant wist de hand te leggen op een onderzoek waaruit blijkt dat laagbetaalde werknemers, ondernemers en vooral ouderen flink inleveren door de Wet Uniformering Loonbegrip. Dit kan oplopen tot meer dan 180 euro per maand.

> Lees verder…

Ulenbelt: 'Overgangsregeling AOW belabberd'

22-03-2013 Volgens SP-Kamerlid Paul Ulenbelt schiet staatssecretaris Klijnsma tekort in het tegemoetkomen van mensen met een inkomensgat door de verhoging van de AOW-leeftijd. 'Klijnsma weigert de problemen van mensen die met de gevolgen van haar beleid worden geconfronteerd serieus te nemen. Deze mensen raken buiten hun schuld een hoop geld kwijt en hebben recht op een echte overbrugging in plaats van een financieel zwart gat.'

> Lees verder…

Ulenbelt: Klijnsma maakt overheid onbetrouwbaar

13-02-2013 Staatssecretaris Klijnsma komt haar belofte om de problemen van het 65plus-gat op te lossen niet na. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: 'Voor 85% van de mensen is er nog steeds geen overbrugging. Zij missen tot twee jaar een inkomen. Zo laat de overheid zich van haar onbetrouwbaarste kant zien.'

> Lees verder…

Ulenbelt: Waar Drees voor heeft gestreden maakt Klijnsma kapot

24-01-2013 SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vreest dat het 65plus-gat er voor zorgt dat oud en arm weer als vanouds bij elkaar horen. Door de verhoging van de AOW-leeftijd komen mensen met vut, prepensioen, private arbeidsongeschiktheidsregelingen, functioneel leeftijdsontslag en levensloopregelingen in problemen, omdat al deze voorzieningen eindigen op 65-jarige leeftijd. Tussen het eindpunt van deze voorzieningen en de start van AOW ontstaat een gat, dat elk jaar groter wordt.

> Lees verder…

Ulenbelt: 'Maak pensioenverlaging desnoods met overheidsgeld ongedaan'

17-12-2012 De verlaging van pensioenen moet worden uitgesloten. Dat zegt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. 'Ouderen mogen niet de dupe worden van de pensioencrisis. We moeten dan ook alles doen om de verlaging van pensioenuitkeringen tegen te houden. Desnoods maken we het ongedaan met met overheidsgeld.'

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top