www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Thijs Coppus
Bart van Kent
SP.nl/werk

/werk :: Nieuws

Karabulut: ‘Pak jeugdwerkloosheid onder migranten hard aan’

11-03-2014 De SP wil actie van het kabinet in het bestrijden van werkloosheid onder migrantenjongeren. Uit het jaarrapport integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de werkloosheid onder migranten en hun kinderen door de crisis snel oploopt. De werkloosheid is met 16 procent onder de migranten en hun kinderen drie keer zo hoog als niet migranten.

> Lees verder…

Afbraak WW onbespreekbaar voor SP

18-02-2014 De plannen van minister Asscher (PvdA) om de opbouw en de duur van de WW te beperken kunnen niet rekenen op steun van de SP. Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over een groot wetsvoorstel waarin de wijzigingen op het gebied van WW, ontslagbescherming en flexibilisering zijn opgenomen. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: ‘De afbraak van de WW gaat mensen heel hard raken. Werklozen verdienen de zekerheid van een goed, sociaal vangnet. Dit kabinet kiest voor afbraak en onzekerheid.’ De SP stemde vandaag tegen het wetsvoorstel van minister Asscher.

> Lees verder…

Karabulut kraakt verhuisplicht voor werklozen

15-12-2013 SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat staatssecretaris Klijnsma (PvdA) de verhuisplicht voor werklozen schrapt. Als het aan de PvdA-staatssecretaris ligt moeten werklozen wanneer zij een (tijdelijke) baan aan de andere kant van het land kunnen krijgen verplicht verhuizen. Karabulut: ‘Dit is een oud opgewarmd plan van VVD-er Henk Kamp. Dit plan schept geen werkgelegenheid maar haalt gezinnen uit elkaar.’

> Lees verder…

Ulenbelt wil opheldering over betalingsproblemen bij het UWV

15-08-2013 Ongeveer 500 ontslagen werknemers van bedrijven in de provincie Noord-Holland krijgen te laat hun loon uitbetaald door het UWV. Door het grote aantal faillissementen in die provincie heeft het UWV een achterstand opgelopen. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: ‘Ontslag veroorzaakt voor werknemers al veel zorgen. Maar als mensen dan ook nog eens maanden op hun geld moeten wachten is de wanhoop nabij. Deze mensen moeten snel hun geld krijgen en dit mag in de toekomst niet meer gebeuren.’

> Lees verder…

Karabulut: eerlijk werk voor eerlijk loon

05-06-2013 Staatssecretaris Klijnsma heeft vandaag een petitie in ontvangst genomen die opriep om een einde te maken aan gedwongen werk onder het minimumloon. Deze dringende oproep werd gedaan door een aantal bijstandsgerechtigden uit het hele land. SP-Kamerlid Sadet Karabulut schaarde zich achter de actie: ‘Ik zie dat steeds meer mensen moeten werken met behoud van uitkering. Mensen worden langdurig gedwongen om ver onder het minimumloon te werken zonder uitzicht op een vaste baan. Dit leidt tot verdringing van vaste banen met een normaal salaris. Kortom: dit beleid moet zo snel mogelijk gestopt worden.’

> Lees verder…

Ulenbelt: 'Pas menselijke maat toe bij sollicitatieplicht'

30-05-2013 De sollicitatieplicht voor werklozen moet soepeler worden. Dat stelt de SP donderdag voor in een debat over de stijgende werkloosheid. Ulenbelt: 'Er zijn in Nederland 650.000 mensen werkloos en er zijn minder dan 100.000 vacatures. Mensen solliciteren zich suf, maar er is op dit moment veel te weinig werk. Constant afgewezen worden is een bron van frustratie voor werkzoekenden en ook werkgevers raken gefrustreerd door de stapels brieven die zij ontvangen.’

> Lees verder…

Ulenbelt: ‘Goed dat culturele sector ruimte krijgt voor alternatief op WW’

09-05-2013 SP-Kamerlid Paul Ulenbelt is verheugd over de beslissing van minister Asscher om de uitzondering in de WW voor musici en artiesten niet per 1 juni af te schaffen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft de culturele sector tot het einde van het jaar de tijd om zelf op zoek te gaan naar een alternatief. Ulenbelt: ‘Het afschaffen van deze uitzondering heeft grote gevolgen voor muzikanten, acteurs en dansers die vaak afhankelijk zijn van korte contracten en onzeker werk. Ik ben blij dat de minister heeft geluisterd naar het geluid vanuit de sector en musici en acteurs de ruimte geeft om te zorgen voor een goed alternatief.’

> Lees verder…

Ulenbelt: Behoud WW voor musici en artiesten

10-04-2013 SP-Kamerlid Paul Ulenbelt is boos over de plannen van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de uitzondering in de WW voor musici en artiesten af te schaffen. Ulenbelt: ‘Deze uitzondering is hard nodig om het onzekere bestaan van musici en artiesten draaglijk te maken. Zonder ook maar naar de gevolgen van het afschaffen te kijken, zet minister Asscher het mes in deze regeling. Dit is de zoveelste beslissing die de Nederlandse kunst- en cultuursector keihard raakt. Ik vind het dan ook onacceptabel.’

> Lees verder…

Karabulut: 'Snelle oplossing voor toenemende armoede bijstandsmoeders'

20-11-2012 SP-Kamerlid Sadet Karabulut zal het kabinet aan de belofte houden dat mensen met lagere inkomens er de komende jaren niet op achteruit gaan. Dinsdag confronteerde ze minister Asscher met cijfers van het NIBUD, waaruit blijkt dat grote groepen armen nog minder zullen overhouden. 'Het kabinet zegt grote uitschieters te willen voorkomen. Vijf procent minder voor een bijstandsmoeder met kind lijkt mij een forse uitschieter. Onacceptabel. Ik wil dat het kabinet zo snel mogelijk laat weten wat het voor deze groep gaat betekenen.'

> Lees verder…

‘Boete van 100% voor vergissing disproportioneel’

05-10-2012 Deze week heeft een meerderheid (van VVD, CDA, PVV, D66, ChristenUnie en SGP) in de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’. Daardoor moet elke euro onterecht ontvangen uitkering dubbel worden terugbetaald. Ook de wet ‘Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering’ is door de senaat gekomen, mede dankzij steun van de PvdA en GroenLinks.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top