www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Thijs Coppus
Bart van Kent

/werk :: agenda

  • Maandag 25 augustus Utrecht - 09:30 uur, Sadet Karabulut gaat op werkbezoek bij Stichting De Tussenvoorziening
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Woensdag 27 augustus Apeldoorn - 10:00 uur, Tjitske Siderius bezoekt sociale werkplaats Felua Groep in Apeldoorn om onder andere in gesprek te gaan over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
SP.nl/werk
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Korting AOW-partnerpensioen eerste testcase voor kabinet in nieuwe Eerste Kamer [update]

27-06-2011 • Morgen verdedigt minister Kamp van Sociale Zaken in de Eerste Kamer zijn aangepaste wetsvoorstel over een 10%-korting op het AOW-partnerpensioen. De aanpassing kwam onder druk van de Eerste Kamer tot stand, maar het is onzeker of een Kamermeerderheid nu wel akkoord gaat.

Tuur ElzingaSP-senator Tuur Elzinga zal morgen namens de fracties van SP, PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren betogen dat de novelle van de regering de twijfel aan de redelijkheid, noodzakelijkheid en tijdigheid van de korting op het partnerpensioen niet wegneemt. In de Tweede Kamer stemden alleen VVD, PVV en CDA voor het aangepaste voorstel. Die partijen hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. In de Tweede Kamer waren de fracties van ChristenUnie en SGP tegen. De alleen in de Eerste Kamer vertegenwoordigde fracties van 50+ en de Onafhankelijke Senaatsfractie lijken zich ook tegen het omstreden voorstel te keren. Daarmee wordt de korting op het AOW-partnerpensioen de eerste testcase voor het kabinet in de nieuw samengestelde senaat.

Voornaamste bezwaren tegen het voorstel zijn dat de ingreep - ook volgens de Raad van State - indruist tegen de systematiek van de AOW en een relatief kleine groep treft, die niet voorbereid is op deze korting. Ook de gedachte nieuwe invoeringsdatum van 1 augustus druist in tegen een eerdere toezegging van de minister om eventuele veranderingen op 1 juli of 1 januari te doen plaatsvinden.

Ten opzichte van vorig jaar, toen een meerderheid van de Eerste Kamer de minister terugstuurde met zijn wetsvoorstel, is er minder noodzaak voor een bezuiniging op het partnerpensioen. De werkloosheidsuitkeringen zijn lager dan geraamd en de belastinginkomsten hoger. Daardoor zijn begrotingstekort en staatsschuld nu ook lager dan destijds werd gedacht.

Update
Op dinsdagavond hebben uiteindelijk VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP voor de korting op het AOW-partnerpensioen gestemd en dat is helaas een meerderheid. Dat betekent dat deze korting naar verwachting al per 1 augustus zal worden doorgevoerd.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top