www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Bart van Kent
Thijs Coppus
SP.nl/werk
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Voor kabinet zijn er politici en gewone mensen

31-03-2011 • SP-Kamerlid Ronald van Raak reageert verbolgen op de mededeling dat minister Donner weigert een aangenomen SP-voorstel uit te voeren. Sadet Karabulut had eind vorig jaar voorgesteld om – net als bijstandsgerechtigden – politici die na hun carrière wachtgeld van de staat ontvangen, klusjes te laten verrichten. ‘Als mensen in de bijstand zonder extra geld verplicht tewerk worden gesteld, dan moet dat ook voor politici gelden. Blijkbaar zijn er voor Donner twee soorten mensen: gewone mensen die in de bijstand karweitjes als sneeuwschuiven mogen doen, en politici, die dat niet hoeven’, aldus Van Raak.

Ronald van RaakIn de brief die Donner gisteren naar de Kamer stuurde, zet hij uiteen waarom hij weigert dit aangenomen voorstel uit te voeren. Omdat de wet die de wachtgeldregeling regelt vorm is gegeven naar de Werkloosheidswet en niet naar de bijstand, ziet hij geen reden om voorwaarden die voor de bijstand gelden, ook voor werkloze politici toe te passen. ‘Een raar, ambtelijk en formalistisch argument’, volgens Van Raak, ‘Ten eerste steunt de meerderheid van de Kamer ons voorstel en ten tweede is dit voorstel juist bedoeld om de voorkeursbehandeling die politici genieten in te perken. Dat dit nu niet zo is, is geen argument. Dat wisten we namelijk allang, daarom hebben we dit voorstel gedaan. We moeten af van die rare wachtgeldregeling. Voor politici moeten dezelfde regels gaan gelden als voor elke andere Nederlander die steun van de overheid krijgt.’

Van Raak zal bij het eerstvolgende debat met Donner over dit onderwerp, de minister oproepen zich neer te leggen bij de meerderheid van de Kamer en alsnog de riante regelingen die politici voor zichzelf bedacht hebben in te perken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top