www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Bart van Kent
Thijs Coppus
SP.nl/werk
(on)zeker pensioen Volle bak bij themadag (on)zeker pensioen
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Themadag (on)zeker pensioen: ‘Niet ons solidaire stelsel slopen’

30-01-2011 • Een paar honderd geïnteresseerden kwamen gisteren naar Utrecht voor de SP-themadag ‘(On)zeker pensioen’. Zij zagen een pittige discussie over de toekomst van de pensioenen. Maar over een ding was iedereen het eens: de onrust over de pensioenen mag niet worden misbruikt om ons solidaire pensioenstelsel te slopen.

De discussie over het Nederlands pensioenstelsel is opgelaaid nadat de regering en De Nederlandsche Bank deze herfst pensioenpaniek zaaiden. Zeker nu vakbonden en werkgevers op het punt staan een penioenakkoord te sluiten, is de vraag actueel wat de toekomst is van onze pensioenen. De SP organiseerde daarom een themadag met als doel SP-leden en andere geïnteresseerden te informeren over de argumenten. Tijdens het ochtendprogramma liet gespreksleider Tuur Elzinga (SP-Eerste Kamerlid) experts aan het woord: Theo Kocken, hoogleraar risicomanagement, Sweder van Wijnbergen, hoogleraar economie en Adri van der Wurff, lid van de raad van bestuur van APG, een van de grootste pensioenbeheerders.


Expertforum
Vlnr: Kocken, Van Wijnbergen, Van der Wurff

Gehakt
De experts maakten gehakt van de ideeën om pensioenen niet meer collectief, maar individueel te regelen. Je kunt de risicio's veel minder goed spreiden en het is veel duurder. Van Wijnbergen: ‘Die VVD-idealen van individuele pensioenen zijn gewoon onzin.’ Er moet wel íéts veranderen, volgens Kocken: ‘Niet vanwege de crisis; dat zijn bijzondere omstandigheden. Maar het is wel een feit dat de verhouding werkenden / niet-werkenden meer verandert dan we dachten. Dus moet je iets doen.’ De drie mannen op het podium zagen als beste mogelijkheid om de pensioenleeftijd te verhogen. Dat leverde fikse discussie met de zaal op. In het pensioenakkoord hoeven de werkgevers echter geen bijstorting te doen. Van Wijnbergen: ‘Vreemd dat de vakbonden dat zomaar hebben weggegeven.’

Solidariteit met de generaties

Forum
Vlnr: Van Rooijen, Botter en Janissen

In de middag sprak SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt met Martijn van Rooijen van de ouderenbond NVOG, Leon Botter, voorzitter van SP-jongerenorganisatie ROOD, en Jaap Janissen van de deelnemersraad van PME. Het gesprek ging over de solidariteit tussen generaties. Van Rooijen: ‘Bij krantenartikelen over pensioen staan altijd foto's van ófwel rijke, golfende gepensioneerden, ófwel hulpbehoevende ouderen met rollators. Ouderen als uitvreters of als ballast dus.’ Leon Botter ergerde zich aan voorzitters van rechtse politieke jongerenverenigingen (‘en dan bedoel ik van GroenLinks tot en met VVD’) die tegen ouderen zeggen dat ze het maar moeten uitzoeken: ‘De belangen van ouderen en jongeren staan niet tegenover elkaar. Wij worden ook gekort op onderwijs. We moeten ons niet uit elkaar laten spelen, maar schouder aan schouder de barricades op!’ Deze oproep leverde een strijdbaar applaus op van de zaal met overigens vrij weinig jongeren.

Paul Ulenbelt sloot de bijeenkomt af: ‘Het kabinet wil niet vóór de verkiezingen van 2 maart praten over het pensioenakkoord. Net als over alle andere dingen die voor hun lastig zijn. Maar het akkoord is nu actueel. Ik laat het er niet bij zitten.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top