www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Bart van Kent
Thijs Coppus

/werk :: agenda

  • Woensdag 17 september Arnhem - 19:30 uur, Sadet Karabulut neemt deel aan een debat over de arbeidsmarkt onder de participatiewet. Georganiseerd door Abvakabogroep WsW in Arnhem.
SP.nl/werk
Vakbondsdemonstratie o id= Vakbondsdemonstratie op 't Plein
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kant: 'PvdA viert haar nederlaag'

12-11-2009 • "Voor de zoveelste keer deze kabinetsperiode viert de PvdA de nederlaag. U juicht bij ieder tegendoelpunt onder het mom: zonder ons was het nog erger geweest. U zoekt uw bondgenoten aan de verkeerde kant , mevrouw Hamer. Het zou voor het land toch beter zijn als u wat vaker naar links zou kijken." Dit zei SP-fractievoorzitter Agnes Kant in het debat over de verhoging van de AOW-leeftijd. Kant benadrukte dat de argumenten van het kabinet misleidend zijn, en dat er vele sociale alternatieven zijn om te bezuinigen.

Lees de volledige bijdrage van Agnes Kant (terugkijken kan op SP-TV)

In een boze brief van kritische vakbondsbestuurders staat het krachtig verwoord: Het hoeft niet, het kan niet, en we willen het niet. En ze stellen dan ook dat de Partij van de Arbeid niet meer de Partij van de Arbeiders is.

Met stijgende verbazing heb ik gekeken hoe de PvdA strijdvaardig de afbraak van de erfenis van Drees heeft verdedigd. Veel mensen zouden toch echt liever zien dat de PvdA strijdvaardig sociale verworvenheden verdedigt. Het verhogen van de AOW leeftijd is kiezersbedrog van de bovenste plank. De PvdA, het CDA en de ChristenUnie hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat ze afblijven van de AOW leeftijd. Vele drogreden zijn opgevoerd om dit gedraai te maskeren en om heel Nederland te laten geloven dat ingrijpen in de AOW onvermijdelijk is. Pure volksverlakkerij! Ik zal u uitleggen waarom.

Misleiding 1: De AOW zou onbetaalbaar worden
Onzin. De belastingopbrengsten over de toekomstige pensioenen stijgt even hard als de toenemende kosten van de AOW.

Misleiding 2: We worden ouder, dus moeten we ook langer werken
Her eerste is waar: mensen die nu 65 zijn leven 4 jaar langer. Maar daarmee is het nog niet gewenst dat ze ook langer werken. Het is vooruitgang dat we jaar langer kunnen genieten van onze AOW. Dat was namelijk ook de bedoeling: er van genieten. Van die vooruitgang wordt nu dus 2 jaar afgepakt. En: we hebben het dan over gemiddelden. Juist de lagere inkomens hebben een kortere levensverwachting dan mensen met hogere inkomens, en lijden dus vooral onder de verhoging van de AOW-leeftijd.

Misleiding 3: We beginnen later met werken dan vroeger
Juist de werkers met zwaar werk beginnen het jongst. Dat was zo, en dat zal zo blijven. 16 jaar is nog steeds een normale leeftijd waarop metaalbewerkers, bouwvakkers en verzorgenden beginnen. Ook deze toekomstige ouderen hebben in de toekomst op hun 65ste bijna 50 jaar gewerkt.

Misleiding 4: Er komt een tekort op de arbeidsmarkt
Zeker komt er een tekort aan verpleegkundigen en leraren. Maar dat gaat het verhogen van de AOW leeftijd echt niet oplossen. Dat is dus een drogreden. Van alle 64-jarigen werkt nu maar 13%. Slechts een klein deel van de toekomstige 65- en 66-jarigen kan en zal daadwerkelijk in de toekomst werken. En daar komt bij dat het maar zeer de vraag is of werken in de thuiszorg of voor de klas staan, vol te houden is tot je 67ste. Nee, er moet juist ingezet worden op zo’n één miljoen mensen die thuis zitten onder de 65, en die kunnen en willen werken. Iedereen kent ze wel, 55-plussers die zich te pletter solliciteren zonder aan de bak te komen. Het is volksverlakkerij en misleiding dat het onvermijdelijk is om de AOW leeftijd te verhogen.

De waarheid is dat het een ordinaire bezuinigingsmaatregel is, waar veel alternatieven voor zijn:

  • Beperk de hypotheekrenteaftrek op villa’s

  • Breng de winstbelasting terug op een fatsoenlijk niveau

  • Zorg dat Nederland niet langer een belastingparadijs is voor multinationals: 16 miljard euro. Vier keer het bedrag dat dit kabinet denkt dat verhoging van de AOW leeftijd opbrengt.

  • Voer een extra tarief in voor salarissen boven dat van de minister-president

  • Voer een bankenheffing in , opdat deze gaan meebetalen aan de maatschappelijke schade die ze hebben veroorzaakt

  • En we hoéven niet voor miljarden aan straaljagers te kopen!

De zogenaamde uitzonderingen voor zware beroepen zijn oneerlijk en onuitvoerbaar en volstrekt onduidelijk. Wie lang aan één stuk gewerkt heeft mag straks wel stoppen met 65, maar dat is natuurlijk geen keuze als je vervolgens levenslang 100 euro per maand inlevert. En er komt helemaal geen uitzondering voor zware beroepen. Ondanks dat volgens de PvdA dit een VOORwaarde zou zijn. Heel stoer hoor om van de werkgevers te eisen op straffe van een boete, dat zij na 30 jaar zwaar werk ander werk moeten aanbieden. Maar al bedacht dat dit uitnodigt om juist oudere werknemers te ontslaan net voordat zij aan 30 jaren zwaar werk zijn gekomen? En heeft het kabinet dan nagedacht over hoe deze groep überhaupt nog aan het werk komt? En wat is dan zwaar werk? Niemand weet het, en dat is ook helemaal niet vast te stellen.

Voor de zoveelste keer deze kabinetsperiode viert de PvdA de nederlaag. U juicht bij ieder tegendoelpunt onder het mom: zonder ons was het nog erger geweest. U zoekt uw bondgenoten aan de verkeerde kant , mevrouw Hamer. Het zou voor het land toch beter zijn als u wat vaker naar links zou kijken. Want het is wrang maar waar. Ooit was het de PvdA die onder Drees de AOW heeft ingevoerd. Als een sociale verworvenheid voor álle Nederlanders. Dankzij Drees zouden oud en arm niet meer samen gaan.

Wie wil, die moet door kunnen werken na zijn 65ste. Geen plicht maar het recht om door te werken. Maar voor wie niet wil of niet kan doorwerken zegt de SP: 65 blijft 65. Wij zijn voor het plan ‘Drees’ en accepteren niet dat zijn erfenis bij het grof vuil wordt gezet. In al zijn eenvoud is dat nog altijd de beste manier om ouderen in een beschaafd land de rust te gunnen waar ze recht op hebben.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top