www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Thijs Coppus
Bart van Kent

/werk :: agenda

  • Maandag 25 augustus Utrecht - 09:30 uur, Sadet Karabulut gaat op werkbezoek bij Stichting De Tussenvoorziening
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Woensdag 27 augustus Apeldoorn - 10:00 uur, Tjitske Siderius bezoekt sociale werkplaats Felua Groep in Apeldoorn om onder andere in gesprek te gaan over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
SP.nl/werk
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Onderzoek naar beboeten zelfstandigen door fouten UWV

01-07-2009 • Op initiatief van SP-Kamerlid Paul Ulenbelt gaat de Nationale Ombudsman onderzoek doen naar de problemen die werklozen hebben ondervonden toen zij voor zichzelf begonnen vanuit een WW-uitkering. Duizenden mensen zijn door het UWV verkeerd voorgelicht en moesten daarom achteraf de WW-uitkering met een boete terugbetalen. Faillissementen, strafvervolging en persoonlijke drama’s zijn het gevolg.

Paul UlenbeltHet UWV en de Belastingdienst hebben in 2007 en 2008 onderzoek gedaan naar duizenden mensen die vanuit de WW voor zichzelf zijn begonnen. De beide instanties hadden verschillende gegevens over het aantal gewerkte uren van deze mensen. Door een gebrek aan goede voorlichting van het UWV gaven duizenden mensen een verkeerd aantal uren op aan de instantie. Bij het UWV hadden namelijk ook gewerkte uren waar geen inkomsten tegenover stonden moeten worden opgegeven. Ulenbelt: “Bijna de helft van deze mensen zou een fraudeur zijn. Dat kan niet waar zijn! Daarom stel ik voor dat de Nationale Ombudsman de situatie van gedupeerden, die aantoonbaar te goeder trouw hebben gehandeld, onderzoekt en een bevredigende oplossing voorstelt.”

Op initiatief van Ulenbelt zal de gehele Kamer vanmiddag minister Donner verzoeken om medewerking te verlenen aan de ombudsman bij het oplossen van de problemen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top