www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Thijs Coppus
Bart van Kent

/werk :: agenda

  • Vrijdag 25 april Rotterdam - 9:30 - 13:30 uur, Sadet Karabulut brengt een bezoek aan Bureau Frontlijn. Locatie: Stadhuisplein 30, Rotterdam.
  • Donderdag 8 mei Den Haag - 15:00 - 17:00 uur, Dennis de Jong gaat in debat over de oorzaken en gevolgen van de financiële crisis georganiseerd door Finance Watch, de Consumentenbond, Oxfam Novib en FNV.
  • Vrijdag 9 mei Amsterdam - 16:45 - 18:00 uur, Sadet Karabulut neemt deel aan het slotdebat van Qgracht500 in hotel The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197 Amsterdam.
SP.nl/werk
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP bepleit parlementair onderzoek reïntegratie

22-05-2008 • Aan het slot van het Verantwoordingsdebat heeft Jan Marijnissen namens de SP voorgesteld een parlementair onderzoek in te stellen naar de besteding van reïntegratiegelden.

Het afgelopen jaar is anderhalf miljard euro uitgegeven om mensen aan het werk te helpen. In de laatste zes jaar is zeker 7,7 miljard euro in de reïntegratie van werkzoekenden gestoken. Het resultaat is ronduit bedroevend. De reïntegratiebranche heeft sinds het besluit om hier de nadruk te leggen op marktwerking amper mensen aan vast werk geholpen. Waar wel mensen aan het werk zijn geholpen, betrof het vaak tijdelijk werk dat meer leek op bezigheidstherapie dan op echt werk of op een opstap met perspectief.

Miljarden euro’s zijn verdwenen in een zwart gat, zo bleek uit eerder onderzoek van de SP in 2004 en 2008.

De SP wil dat onderzocht wordt waar de miljarden zijn verdwenen, want daar is amper een vinger achter te krijgen. Een aantal bedrijven lijkt erg veel geld te hebben opgestreken, onder meer via schimmige constructies met dochterbedrijven, maar geven daar geen openheid over ‘omdat het concurrentiegevoelige informatie’ zou betreffen. Het parlementaire onderzoek moet duidelijk maken op welke wijze mensen het meest effectief en tegen realistische kosten aan het werk kunnen worden geholpen. Daarbij verwacht de SP dat de uitkomst is dat dit beter aan een overheidsdienst of semi-overheidsdienst kan worden overgelaten.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top