www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Bart van Kent
Thijs Coppus

/werk :: agenda

  • Maandag 25 augustus Utrecht - 09:30 uur, Sadet Karabulut gaat op werkbezoek bij Stichting De Tussenvoorziening
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Woensdag 27 augustus Apeldoorn - 10:00 uur, Tjitske Siderius bezoekt sociale werkplaats Felua Groep in Apeldoorn om onder andere in gesprek te gaan over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
SP.nl/werk
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

“Bied weerstand tegen Europese druk op arbeidsrechtâ€

15-03-2007 • “Terecht wijst het kabinet Europese regelgeving af op het gebied van arbeidsrecht,†stelde SP-Kamerlid Paul Ulenbelt gisteren in een overleg tussen de Kamer en minister Donner van Sociale Zaken. Maar daarmee is de kous niet af. De Europese Commissie opent namelijk wel de aanval op de zekerheden van werknemers, door voluit te hameren op verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. “Daar moet Nederland forse weerstand tegen bieden.â€

UlenbeltEuropa probeert te komen tot “gezamenlijke uitgangspunten†als het gaat om het arbeidsrecht. Dat klinkt misschien sympathiek, maar het betekent vooral dat vanuit Brussel druk wordt uitgeoefend op landen om verder te ‘flexibiliseren’. Oftewel: minder rechten voor werkende mensen. “Meer flexibiliteit in contractsvormen leidt onvermijdelijk tot meer onzekerheid,†zegt Ulenbelt. “De vooruitzichten voor jongeren en vrouwen op zekerheid op de arbeidsmarkt worden slechter.â€

Steeds vaker worden werknemers – en dan vooral jongeren en vrouwen – behandeld als wegwerppersoneel. Volgens Ulenbelt moet dat probleem worden aangepakt. Bijvoorbeeld door ook ontslagvergoedingen toe te kennen bij tijdelijke contracten, of door het onmogelijk te maken dat structureel werk wordt gedaan door steeds weer tijdelijke krachten.

“Wat is flexibilisering nu eigenlijk?†vroeg Ulenbelt vandaag aan Donner. “Is dat de 20- jarige caissière die er wordt uitgegooid en vervangen door een 17-jarige? Is dat de jongere die nu al zijn 7e tijdelijk contract heeft? Aan welke kant staat het kabinet? Aan de kant van de werkgeversclub VNO-NCW, die de aantasting van het ontslagrecht op de agenda van de komende top wil hebben? Of aan de kant van werknemers?â€

“Flexibilisering wordt gepresenteerd als de Haarlemmerolie om de definitieve mislukking van de Lissabon-strategie te voorkomen. Maar uit studies blijkt dat landen met flexibelere arbeidsrelaties en minder ontslagbescherming, meer managers hebben, een lagere productiviteitstijging, minder innovaties en grotere inkomensongelijkheid. Die weg wilt u toch ook niet op?â€

De SP vraagt Donner om in Brussel duidelijk te maken dat we echt niet zitten te wachten op verder afbraak van het arbeidsrecht in Nederland.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top