www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Thijs Coppus
Bart van Kent

/werk :: agenda

  • Maandag 25 augustus Utrecht - 09:30 uur, Sadet Karabulut gaat op werkbezoek bij Stichting De Tussenvoorziening
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Woensdag 27 augustus Apeldoorn - 10:00 uur, Tjitske Siderius bezoekt sociale werkplaats Felua Groep in Apeldoorn om onder andere in gesprek te gaan over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
SP.nl/werk
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

PvdA draait in Senaat: verslechtering ziektewet aangenomen

03-10-2012 • Door een draai van de PvdA in de Eerste Kamer is dinsdag de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters aangenomen. Vangnetters zijn werknemers zonder vaste werkgever en werknemers met een hoog ziekterisico. Deze wet, die een verslechtering inhoudt voor deze groepen, was een gevolg van afspraken in de Kunduz-coalitie. In de Eerste Kamer stemde GroenLinks echter tegen het wetsvoorstel waardoor de stem van de PvdA doorslaggevend werd.

Bob RuersDe wet regelt onder meer dat zieke werknemers sneller gekort worden op hun uitkering. De vakbonden hadden zich uitgesproken tegen deze verslechtering. Ook de Raad van State gaf in haar advies aan dat het voorstel onvoldoende onderbouwd was en van te weinig inzicht getuigde in de specifieke problematiek van vangnetters. 'Kortom, een slechte wet,' aldus SP-senator Bob Ruers, 'zowel inhoudelijk als wetstechnisch. Elke sociale partij zou haar steun eraan moeten onthouden.'

'Hoogst merkwaardig', noemt Ruers dan ook het stemgedrag van de PvdA. 'In de Tweede Kamer stemde de partij nog tegen het wetsvoorstel en in de schriftelijke vragen was de PvdA nog sterk tegen de wet gekant. Maar tijdens het debat was een minieme toezegging van staatssecretaris De Krom dat een klein onderdeel van de wet een jaar later in zou gaan voldoende om de PvdA overstag te laten gaan. Tegelijkertijd antwoordde de staatssecretaris op mijn vraag hoe ingrijpend de wet nu was aangepast dat het voorstel in wezen hetzelfde bleef.'

Wat vooral opviel volgens Ruers was het feit dat de PvdA haar draai niet motiveerde met de veranderde politieke omstandigheden, maar deed alsof het versobering van de ziektewet plotseling een goed voorstel was geworden. 'Ik heb er begrip voor wanneer je zegt: in de politiek moet je compromissen sluiten. Het is geven en nemen en dit is voor ons een compromis. In plaats daarvan werd de wet plotsklaps omarmd en werden alle problemen die er aan de wet zitten van tafel geveegd. Dat komt je politieke geloofwaardigheid niet bepaald ten goede.' Volgens Ruers bewijst de gang van zaken rond dit wetsvoorstel maar weer eens dat ook in de Eerste Kamer volop politiek wordt bedreven. 'De inkt van het herfstakkoord tussen PvdA en VVD is nog niet droog en de PvdA valt in de Eerste Kamer van haar geloof. Dat laat zien dat politiek in de Senaat nooit ver weg is'.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top