www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Thijs Coppus
Bart van Kent

/werk :: agenda

  • Maandag 25 augustus Utrecht - 09:30 uur, Sadet Karabulut gaat op werkbezoek bij Stichting De Tussenvoorziening
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Woensdag 27 augustus Apeldoorn - 10:00 uur, Tjitske Siderius bezoekt sociale werkplaats Felua Groep in Apeldoorn om onder andere in gesprek te gaan over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
SP.nl/werk
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Karabulut: garandeer begeleiding jonggehandicapten

24-08-2012 • SP-Kamerlid Sadet Karabulut vraagt opheldering aan staatssecretaris de Krom (VVD) over het nieuws dat werkgevers jonggehandicapten ontslaan, omdat er geen geld meer is voor de begeleiding en ondersteuning. Werkgevers kunnen maximaal drie jaar een jobcoach via het UWV inhuren. Daarna worden zij gedwongen om jonggehandicapten te ontslaan vanwege een gebrek aan geld. Karabulut: ‘De VVD maakt deze jongeren met een beperking werkloos en laat ze aan hun lot over. Zo komen de jongeren met een uitkering achter de geraniums te zitten.’

Sadet KarabulutKarabulut stelt dat juist begeleiding, ondersteuning en werkplekaanpassingen cruciaal zijn om jonggehandicapten aan het werk te helpen en te houden. Karabulut: ‘Een jobcoach kan de werkgever veel werk uit handen nemen. Een eerder experiment met de stagejobcoach laat zien dat de arbeidsparticipatie van deze jongeren met bijna tien procent stijgt als er goede begeleiding is. Het is daarom heel kortzichtig om de jobcoach rücksichtslos weg te bezuinigen.’
 
Karabulut vraagt ook meer betrokkenheid van de werkgevers: ‘We zien dat nog geen vijf procent van de werkgevers een jonggehandicapte in dienst heeft. Het bedrijfsleven en de overheid moeten serieus werk maken van deze jongeren met een beperking. Zolang werkgevers deze jongeren blijven weigeren, zullen zij nooit eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Het pappen en nathouden moet stoppen door invoering van een wettelijke regeling die voor banen zorgt!’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top