www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Thijs Coppus
Bart van Kent

/werk :: agenda

  • Maandag 25 augustus Utrecht - 09:30 uur, Sadet Karabulut gaat op werkbezoek bij Stichting De Tussenvoorziening
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Woensdag 27 augustus Apeldoorn - 10:00 uur, Tjitske Siderius bezoekt sociale werkplaats Felua Groep in Apeldoorn om onder andere in gesprek te gaan over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
SP.nl/werk
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Eerste Kamer hecht aan zorgvuldige behandeling verhoging AOW-leeftijd

03-07-2012 • Op voorstel van SP-senator Tuur Elzinga houdt de Eerste Kamer volgende week maandag een informatiebijeenkomst over het wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenleeftijd. In de senaatscommissie leven veel vragen over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de invoering van het wetsvoorstel per 1 januari. Voor de bijeenkomst zijn 15 deskundigen op het gebied van de uitvoering uitgenodigd. Deze experts zullen onder andere worden gehoord over het invoeringstraject, het flankerend beleid, overgangsregelingen en aanpassingen aan lopende verplichtingen aan een periodieke wijziging van de pensioenleeftijd.

De vijf partijen van de Kunduz-coalitie kwamen dit voorstel overeen als onderdeel van hun begrotingsakkoord. De Tweede Kamer heeft er inmiddels mee ingestemd. De Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Eerste Kamer zal nu na de informatiebijeenkomst nadere vragen stellen en rekent op afhandeling kort na het zomerreces.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top