www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Thijs Coppus
Bart van Kent

/werk :: agenda

  • Maandag 25 augustus Utrecht - 09:30 uur, Sadet Karabulut gaat op werkbezoek bij Stichting De Tussenvoorziening
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Woensdag 27 augustus Apeldoorn - 10:00 uur, Tjitske Siderius bezoekt sociale werkplaats Felua Groep in Apeldoorn om onder andere in gesprek te gaan over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
SP.nl/werk
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Commissie wil Europees pensioenbeleid

16-02-2012 • Vandaag heeft de Europese Commissie het witboek over de pensioenen gepresenteerd, waarin zij een groot aantal voorstellen aankondigt die gevolgen hebben voor het Nederlandse pensioenstelsel. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De Commissie maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden die het nieuwe Europese economische bestuur haar geeft om in te grijpen in nationale pensioensystemen. De Commissie wil dat alle lidstaten de pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting. Ook wil ze de kapitaaldekkingsregels die nu gelden voor verzekeraars ook van toepassing verklaren op pensioenfondsen. Daarmee zou de dekkingsgraad bijna verdubbeld moeten worden, waardoor iedereen voor jaren op zijn pensioen moet worden gekort. Daar zit geen Nederlander op te wachten´.

De Jong kraakt de analyse van Europese Commissie van de pensioensystemen als ‘veel te somber en niet van toepassing op de Nederlandse situatie’. De Jong: ´Ik heb er nog begrip voor dat de Commissie aandacht vraagt voor de pensioenen in landen die nooit hebben gespaard voor hun pensioenvoorzieningen, de pay-as-you-go pensioenen, ook bekend als pensioenen gebaseerd op een omslagstelsel. Maar de Commissie spreekt zich ook negatief uit over de bedrijfspensioenfondsen in Nederland die door tegenvallende rendementen in de problemen zouden komen. Dat die rendementen tijdelijk tegenvallen, is zonder meer waar, maar dit is geen structureel probleem, tenzij de Commissie ervan uitgaat dat de huidige economische crisis permanent is´. De Commissie gebruikt de sombere analyse om tot de conclusie te komen dat de pensioenleeftijd omhoog moet en moet worden gekoppeld aan de levensverwachting. Volgens dezelfde cijfers van de Commissie over levensverwachting blijkt dat na 2026 van vergrijzing geen sprake meer is. De Jong: ´Het gaat dus om een tijdelijke hobbel die moet worden overwonnen. De Commissie wil de pensioenleeftijd echter permanent hoog houden´.

Voor het Nederlandse pensioenstelsel heeft de Commissie een ingrijpende aanpassing voorzien, de pensioenfondsen moeten aan dezelfde kapitaaleisen gaan voldoen als verzekeraars. De Jong: ´Dat is voor de Nederlandse pensioenfondsen ondoenlijk. Zij gaan ervan uit dat dit kan leiden tot een benodigde dekkingsgraad van wel 200% waardoor er nauwelijks geld overblijft voor uitbetaling van de huidige pensioenen, omdat alle geld nodig is om de reserves te versterken´.

De Commissie wil verder maatregelen voor de overdraagbaarheid van de pensioenen, om de mobiliteit van werknemers in de EU te bevorderen. De Jong: ´Zonder dat er oplossingen worden aangedragen voor bijvoorbeeld de fiscale gevolgen hiervan kan Nederland hier nooit mee instemmen. In Nederland betaal je immers geen belasting over de pensioenpremie, maar alleen over de pensioenuitkering. Als je het pensioen elders consumeert, betekent dit dat de Nederlandse fiscus naar het belastinggeld kan fluiten´. De Jong was vorig jaar een van de opstellers van een Europees rapport over pensioenen en verwacht namens de commissie interne markt van het Europees Parlement over deze voorstellen weer het woord te voeren. In dit rapport heeft de SP´er een voorstel gedaan voor een goede compensatieregeling zodat de Nederlandse fiscus geen belastinginkomsten mis hoeft te lopen door Brusselse voorstellen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top